«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Suomen Hippos ry : Logistiikkapalvelu

03.09.2019 09:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017967

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen Hippos ry
Y-tunnus 0116928-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Suomen Hippos ry
Yhteyshenkilö Martti Tala
Postiosoite Tulkinkuja 3
Postinumero 02650
Postitoimipaikka ESPOO
Maa Suomi
Puhelin +35820760500
Sähköpostiosoite Martti.Tala@hippos.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hippos.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Keskusjärjestö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Logistiikkapalvelu
Hankinnan kuvaus

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa.Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää tavarakuljetuksiin liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti lääkeainenäytteiden kuljetusten palvelukokonaisuudesta tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on saada luotettava ja laadukas kuljetusten kokonaispalvelu, joka mahdollistaa jatkuvan kuljetuspalvelun seurannan, parantamisen ja kehitystyön.

Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8) Eläinlääketieteelliseen käyttöön (LA55-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
3.9.2019 - 20.9.2019

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kuvattu tarjouspyyntöasikirjoissa ja liitteissä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kuvattu tarjouspyyntöasikirjoissa ja liitteissä

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kuvattu tarjouspyyntöasikirjoissa ja liitteissä

Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.9.2019 12.00
Lisätietoja

Suomen Hippos ry on suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallinen keskusjärjestö, johon kuuluu 131 jäsenyhteisöä.

Suomen Hippoksen tärkeimmät tehtävät ovat pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista sekä johtaa ja valvoa ravikilpailutoimintaa maassamme. Lisäksi Suomen Hippos harjoittaa koulutus-, järjestö- ja julkaisutoimintaa. Suomen Hippos ry:n tytäryhtiö on lehtiyhtiö Suomen Hevosurheilulehti Oy.

Hippos vastaa lääkeainevalvonnasta ravikilpailuissa, näyttelyissä ja harjoituskaudella. Valvontaan liittyen otetaan noin 1300 veri- ja virtsanäytettä vuosittain, jotka lähetetään noin 600 eri lähetyksessä (vaihteluväli 1-25 näytepakkausta/lähetys –pääsääntöisesti 2 kpl/lähetys). Yhden näytepakkauksen koko on 12,3 cm x 20 cm x 10,5 cm ja paino max 600 g. Näytteet on toimitettava 1-4 päivän kuluessa laboratorioon. Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa (SVA, Uppsala, Ruotsi). Kyseessä on vapautettu, eläinperäinen näyte. Raviratoja on yhteensä 43 eri puolella Suomea.

Hankinta muodostuu seuraavista osa-alueista:

1) Soveltuvuus koko maan kattavaan noutoon ja toimitukseen Ruotsiin;

2) Hintaan;

3) Alihankkijoiden käyttöön ja niiden soveltuvuuteen toimituksissa;

4) Korkealla prioriteetilla luokiteltu pakkaus – kuljetusyhtiö ei missään tilanteessa saa avata pakkausta;

5) Toimitusvarmuus annetun toimitusajan suhteen;

6) Vahingonkorvaus väärin toimiteuista/myöhästyneistä/kuljetuksessa rikkoutuneista näytteistä.

Tiedustelemme näkemyksiänne seuraavista asioista:

1. Mikä teistä olisi paras tapa toteuttaa hanke? Pyydämme esittämään näkemyksiänne hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista.

2. Tarjoatteko joitain vai kaikkia hankkeessa tarvittavia palveluita?

3. Yksilöikää palvelunne tarkemmin. Liitteeksi voitte laittaa palvelukuvauksianne, jos mahdollista

4. Millaisella hinnoittelumallilla tarjoatte palveluita? Millä edellytyksillä pystytte antamaan kokonaishinnan palvelulle? Hintakatto 20 000 EUR (Alv 0%) vuodessa

5. Mikä on alustava hinta-arvionne ehdottamastanne toteutuksesta?

6. Millaisia sähköisiä tilaus- ja kuljetusten seurausjärjestelmiä on käytössänne?

7. Millaisilla sopimusehdoilla tarjoatte palveluita? Voitte halutessanne liittää oheen oman / ehdottamanne sopimusmallinne.

8.Onko rajoituksia noutoaikojen tai noutopaikkojen suhteen?

9.Tarjoaako yrityksenne kuljetuspakkauksia (esim lähetyspussi)?

10.Millainen vahinkokorvausmenettely yrityksellänne on?

11.Kuvatkaa yrityksenne kokemusta kyseessä olevien palvelujen tuottamisesta.

Suomen Hippoksen tavoitteena on tämän tietopyynnön perusteella löytää tietoja annettujen määräysten mukaisesti lääkeainenäytteiden toimitukseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tietopyyntö.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin