«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kesälukioseura ry : Leiri- ja kurssikeskusvaraukset

03.09.2019 09:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017942
Tarjoukset 4.10.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Pakolaislasten ja -nuorten kurssit

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kesälukioseura ry
Y-tunnus 0276059-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kesälukioseura
Yhteyshenkilö Mari Hakala
Postiosoite Mariankatu 7 C 1
Postinumero 00170
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
Puhelin +35896860770
Sähköpostiosoite toimisto@kesalukioseura.fi
Internet-osoite (URL) https://www.kesalukioseura.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Sähköpostiosoite toimisto@kesalukioseura.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: järjestö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Leiri- ja kurssikeskusvaraukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Pakolaislasten ja -nuorten kurssit
Hankinnan kuvaus

Kesälukioseura järjestää kesäisin Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille leirimuotoisia oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja sekä maahanmuuttajakesälukioita. Kesälukioseura etsii kesän 2020 kursseja varten leiri- ja kurssikeskuksia eri puolilta Suomea. Valintakriteereinä ovat turvallisuus, kokonaisedullisuus, luonnonläheisyys, kulkuyhteydet, riittävät opetus- ja harrastetilat, majoitus ja ylläpito sekä ajankohta. Oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja järjestetään 7–8 eri ryhmälle. Pituudeltaan kurssit ovat noin viikon mittaisia (5–6 vrk) ja ne ajoittuvat koulujen kesälomakaudelle. Kursseille osallistuu noin 30-40 iältään 7–14-vuotiasta lasta sekä 6-8 omakielistä opettajaa. Maahanmuuttajakesälukioita järjestetään kaksi. Pituudeltaan maahanmuuttajakesälukiot ovat 7 vrk (esim. maanantaista maanantaihin) ja niihin osallistuu kumpaankin noin 20-25 iältään 15–19-vuotiasta nuorta sekä 8–10 ohjaajaa. Maahanmuuttajakesälukiot ajoittuvat kesä-heinäkuulle.

Kesälukioseura suunnittelee ja toimeenpanee kurssit sekä vastaa kurssien käytännön järjestelyistä, opettajien rekrytoinnista ja valmentamisesta työhönsä sekä kurssien toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista. Kurssien opettajatiimit vastaavat kurssien opetuksesta ja ohjelmasta. Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut katetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämällä avustuksella Veikkauksen tuotoista. Avustusta haetaan vuosittain, ja vuoden 2020 avustus varmistuu alkuvuodesta 2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Majoituspalvelut. (98341000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.6.2020 - 2.8.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Valintakriteereinä ovat:

- turvallisuus,

- kokonaisedullisuus,

- majoitus ja ylläpito,

- luonnonläheisyys,

- kulkuyhteydet,

- riittävät opetus- ja harrastetilat,

- ajankohta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

- tarjoajan omat kuvailut ja esitteet,

- henkilökohtainen tutustuminen kurssi- tai leirikeskukseen,

- aiempien käyttäjien referenssit.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta kurssiviikosta. Tarjouksesta tulee käydä ilmi ajankohta, jota tarjous koskee.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.10.2019 16.00
Lisätietoja

Toivomme tarjouksia ensisijaisesti sähköpostitse.

Esitettä ja majoituskarttaa ei tarvitse liittää tarjoukseen, jos olette toimittaneet ne Kesälukioseuralle osana aiempia kilpailutuksia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspohja 2020.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin