«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hämeenlinnan kaupunki : TALVIKUNNOSSAPITOTÖIDEN ALUEURAKAT Kalvola ja Renko

02.09.2019 11:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017932
Tarjoukset 23.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeenlinnan kaupunki
Y-tunnus 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kari Muhonen
Yhteyshenkilö Rosaliina Aartolahti
Postiosoite PL 84
Postinumero 13101
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +35836211
Sähköpostiosoite rosaliina.aartolahti@hameenlinna.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hameenlinna.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=251482&tpk=11da8ecc-d8bf-4dd2-a0c2-fb9de769270d
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TALVIKUNNOSSAPITOTÖIDEN ALUEURAKAT Kalvola ja Renko
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HML/3587/02.08.03/2019
Hankinnan kuvaus

Hämeenlinnan kaupungin infran kunnossapitopalvelut pyytää tarjoustanne Kalvolan ja Rengon kaupunginosien talvikunnossapitourakoista yksikköhintaurakoina tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan kohteina ovat Kalvolan ja Rengon kaupunginosien katujen, kevyen liikenteen väylien ja muiden yleisten alueiden talvityöt. Talvitöihin kuuluvat lumen ja sohjon auraus, lumen lä-hisiirrot, hiekoitus sekä muut sovittavat työt, kuten polanteen poisto. Urakka on jaettu kahteen osakokonaisuuteen seuraavasti: 1. Kalvolan talvikunnossapitoalue • väyläpituus n. 35 km 2. Rengon talvikunnossapitoalue • väyläpituus n. 10 km • Nummenkylän väyläpituus n. 0,5 km Urakan kohteena olevat alueet, väylät ja reitit on määritelty karttaliitteissä. Kartoissa I-luokan kadut ovat vihreällä, II-luokan kadut punaisella ja III-luokan kadut sinisellä, poikkeuksena kartta Nummenkylästä, jossa kaikki merkatut väylät ovat III-luokkaa. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan alueeseen ennen tarjouksen jättämistä.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
40000.00 - 70000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.10.2019 - 15.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousvertailu 4. Hankintapäätös 5. Urakkasopimus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin