«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kuortaneen kunta : Poikkitien, Lampitien, Välitien ja Murtotien saneeraus

02.09.2019 10:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017897
Tarjoukset 16.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kuortaneen kunta 0180117-6 /
Tekninen lautakunta
Martti Ranta
Keskustie 52
63100
Kuortane
Puh. +358400484838
Fax. +358625252111

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kuortaneen kunta
Y-tunnus 0180117-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen lautakunta
Yhteyshenkilö Martti Ranta
Postiosoite Keskustie 52
Postinumero 63100
Postitoimipaikka Kuortane
Maa Suomi
Puhelin +358400484838
Sähköpostiosoite martti.ranta@kuortane.fi
Faksi +358625252111
Internet-osoite (URL) www.kuortane.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Poikkitien, Lampitien, Välitien ja Murtotien saneeraus
Hankinnan kuvaus

Rakennusurakan kohde on Poikkitien, Lampitien, Välitien ja Murtotien saneeraus kokonaisurakalla Soilcon Oy:n laatiman urakkaohjelman 11.6.2019 mukaan.

Urakkaan kuuluu suunnitelman mukaisten teiden saneeraus (teiden rakennekerrokset, kuivatukset ja valaistukset) kaikkine hankintoineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan valmiiksi.

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään halukkaille tarjoajille sähköpostilla. Tarjoaja lähettää pyynnön tarjouspyyntöasiakirjoista suunnittelijalle sähköpostiosoitteeseen petri.maenpaa@soilcon.fi ja saa vastauspostissa suunnitelma-aineiston pakattuna zip –tiedostona.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kuortane (K300)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
3.9.2019 - 29.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen tulee liittää alle 2 kk vanhat tilaajavastuulain mukaiset todistukset (kopiot):

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakko-perintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.

2) kaupparekisteriote.

3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Lisäksi tarjoukseen on liitettävä kopio voimassa olevasta vastuuvakuutuskirjasta.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset yhteiskuntavelvollisuuksien täyttämisestä voi korvata RALA ry:n yritysraportilla tai Tilaajavastuu.fi:n raportilla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoushinnan tulee olla voimassa 3 kk:n ajan viimeisestä jättämispäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

1232 Asiakirjaluettelo.pdf

1232 Tarjouspyyntökirje -1.pdf

B U2.1232 Yksikköhintaluettelo.pdf

R1.1232 Osa- ja määräluettelo.pdf

A U1.1232 Tarjouslomake.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin