«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
TeeSe Botnia Oy Ab : Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017892
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-415053

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Salmela
Puhelin:+358 405713213
Sähköpostiosoite:anna.salmela@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 3
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Mustasaaren kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0181101-6
Postiosoite:Keskustie 4
Postinumero:65610
Postitoimipaikka:Mustasaari
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@mustasaari.fi
NUTS-koodi:Mustasaari (K499)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mustasaari.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet
Viitenumero:
228019-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet. (37000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab on muodostanut tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyn seuraavien tuoteryhmien mukaisten tuotteiden hankinnoista: 1. Koulu-, kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet 2. Lelut, pelit ja muut varhaiskasvatuksen välineet 3. Muut opetustarvikkeet, -välineet ja -laitteet (mm. fysiikka, kemia, biologia, maantieto) Puitesopimukset on solmittu 19.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevina siten, että niitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa. Hankinnan ja sopimusten keskimääräiset arvot on tässä jälki-ilmoituksessa ilmoitettu puitejärjestelyn enimmäiskeston ajalta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1600000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet / 1. Koulu-, kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet. (37000000-8)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
Tekstiilikankaat ja vastaavat tuotteet. (19200000-8)
Tekstiililangat. (19400000-0)
Paperista tai kartongista valmistetut luettelot, tilikirjat, irtokannet, lomakkeet ja muut painetut paperitavarat. (22800000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuoteryhmä sisältää pääasiallisesti koulu-, kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeita. Tuoteryhmään valittiin tarjouspyynnön mukaisesti yksi (1) toimittaja. Hankintaan etukäteen sitoutuneen Vaasan kaupungin osalta solmittavan sopimuksen arvioitu vuotuinen arvo on sitoumuksetta noin 110 000-120 000 €, alv 0 % ja Mustasaaren kunnan osalta 60 000-80 000 €, alv 0 %. Muiden yhteishankintasopimukseen mahdollisesti myöhemmin liittyvien TeeSe Botnia Oy Ab:n suorien ja välillisten omistajien osalta sopimuksen vuotuinen arvo on arviolta ja sitoumuksetta yhteensä noin 90 000-100 000 €, alv 0 %. Kokonaisuudessaan sopimuksen sitoumukseton vuotuinen arvo on siis arviolta yhteensä noin 260 000-300 000 €, alv 0 %.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu huomioitu tuotteille ja palvelulle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa0
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen perusteella voidaan hankkia myös muita kuin nettohinnoiteltuja sopimuksen mukaisiin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet / 2. Lelut, pelit ja muut varhaiskasvatuksen välineet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lelut. (37520000-9)
Pelit. (37524000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuoteryhmä sisältää pääasiallisesti lelut, pelit ja muut varhaiskasvatuksen välineet. Tuoteryhmään valittiin tarjouspyynnön mukaisesti kolme (3) toimittajaa. Hankintaan etukäteen sitoutuneen Vaasan kaupungin osalta sopimusten arvioitu vuotuinen arvo on sitoumuksetta noin 45 000-55 000 €, alv 0 % ja Mustasaaren kunnan osalta 7 000-15 000 €, alv 0 %. Muiden yhteishankintasopimuksiin mahdollisesti myöhemmin liittyvien TeeSe Botnia Oy Ab:n suorien ja välillisten omistajien osalta sopimusten vuotuinen arvo on arviolta ja sitoumuksetta yhteensä noin 18 000-20 000 €, alv 0 %. Kokonaisuudessaan sopimusten sitoumukseton vuotuinen arvo on siis arviolta yhteensä noin 70 000-90 000 €, alv 0 %.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelun kieli5
Hinta 95
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen perusteella voidaan hankkia myös muita kuin nettohinnoiteltuja sopimuksen mukaisiin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet / 3. Muut opetustarvikkeet, -välineet ja -laitteet (mm. fysiikka, kemia, biologia, maantieto)
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Opetuslaitteet. (39162100-6)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuoteryhmä sisältää muut opetustarvikkeet, -välineet ja -laitteet, johon sisältyvät vähintään fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon tuotteet. Tuoteryhmään valittiin kaksi (2) toimittajaa, mikä oli hyväksyttävien tarjoajien määrä. Hankintaan etukäteen sitoutuneiden Vaasan kaupungin osalta sopimusten arvioitu vuotuinen arvo on yhteensä sitoumuksetta noin 15 000-25 000 €, alv 0 % ja Mustasaaren kunnan osalta 5 000-10 000 €, alv 0 %. Muiden hankintaan mahdollisesti myöhemmin liittyvien TeeSe Botnia Oy Ab:n suorien ja välillisten omistajien osalta sopimusten vuotuinen arvo on arviolta sitoumuksetta yhteensä noin 10 000-15 000 €, alv 0 %. Kokonaisuudessaan sopimusten sitoumukseton vuotuinen arvo on siis arviolta yhteensä noin 30 000-50 000 €, alv 0 %.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelun kieli5
Hinta 10
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen perusteella voidaan hankkia myös muita kuin nettohinnoiteltuja sopimuksen mukaisiin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 099-239226

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet / 1. Koulu-, kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lekolar-Printel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1546343-8
Postiosoite:Metsäläntie 20
Postinumero:00320
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Internet-osoitehttps://www.lekolar.fi/
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1120000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet / 2. Lelut, pelit ja muut varhaiskasvatuksen välineet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
23.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tevella Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2575744-8
Postiosoite:Pihkanokankatu 6
Postinumero:33900
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Internet-osoitehttps://www.tevella.fi/
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lekolar-Printel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1546343-8
Postiosoite:Metsäläntie 20
Postinumero:00320
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Internet-osoitehttps://www.lekolar.fi/
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Keravan Muovi ja Lelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0885541-7
Postiosoite:Santaniitynkatu 14
Postinumero:04250
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kerava (K245)
Internet-osoitehttps://www.keravanmuovijalelu.fi/
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:320000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarvikkeet, välineet ja laitteet / 3. Muut opetustarvikkeet, -välineet ja -laitteet (mm. fysiikka, kemia, biologia, maantieto)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lekolar-Printel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1546343-8
Postiosoite:Metsäläntie 20
Postinumero:00320
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Internet-osoitehttps://www.lekolar.fi/
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tevella Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2575744-8
Postiosoite:Pihkanokankatu 6
Postinumero:33900
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Internet-osoitehttps://www.tevella.fi/
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:160000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019
«« Takaisin