«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Espoon kaupunki : Ompelukoneiden ja niiden huollon sekä korjausten hankinta

02.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017888
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 169-413121

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ompelukoneiden ja niiden huollon sekä korjausten hankinta
Viitenumero:
1323/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ompelukoneet. (42715000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta ompelukoneista, saumureista ja kirjontakoneista, sekä ompelukoneiden huolto- ja korjauspalveluista. Osa-alueet ovat: 1. Elektroniset ompelukoneet 2. Mekaaniset ompelukoneet 3. Saumurit 4. Kaupungin vanhojen ompelukoneiden, saumureiden sekä kirjontakoneiden huollot ja korjaukset Tavaroita ja palveluita tilataan pääsääntöisesti koulujen ja kirjastojen käyttöön, mutta myös muut kaupungin yksiköt voivat käyttää sopimusta tarvittaessa. Kaikkiin osa-alueisiin muodostetaan puitejärjestely; osa-alueisiin 1-3 otetaan 6 sopimustoimittajaa per osa-alue ja osa-alueeseen 4 otetaan 4 palveluntuottajaa. Sopimuskausi on neljä vuotta. Espoon kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. Tarkempi toimituksen kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.1.4
Muutettava kohta: Lyhyt kuvaus

Oikaistava tieto:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta ompelukoneista, saumureista ja kirjontakoneista, sekä ompelukoneiden huolto- ja korjauspalveluista. Osa-alueet ovat: 1. Elektroniset ompelukoneet 2. Mekaaniset ompelukoneet 3. Saumurit 4. Kaupungin vanhojen ompelukoneiden, saumureiden sekä kirjontakoneiden huollot ja korjaukset Tavaroita ja palveluita tilataan pääsääntöisesti koulujen ja kirjastojen käyttöön, mutta myös muut kaupungin yksiköt voivat käyttää sopimusta tarvittaessa. Kaikkiin osa-alueisiin muodostetaan puitejärjestely; osa-alueisiin 1-3 otetaan 6 sopimustoimittajaa per osa-alue ja osa-alueeseen 4 otetaan 4 palveluntuottajaa. Sopimuskausi on neljä vuotta. Espoon kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. Tarkempi toimituksen kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

Oikaisu:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta ompelukoneista, saumureista ja kirjontakoneista, sekä ompelukoneiden huolto- ja korjauspalveluista. Osa-alueet ovat: 1. Elektroniset ompelukoneet 2. Mekaaniset ompelukoneet 3. Saumurit 4. Kaupungin ompelukoneiden, saumureiden sekä kirjontakoneiden huollot ja korjaukset Tavaroita ja palveluita tilataan pääsääntöisesti koulujen ja kirjastojen käyttöön, mutta myös muut kaupungin yksiköt voivat käyttää sopimusta tarvittaessa. Kaikkiin osa-alueisiin muodostetaan puitejärjestely; osa-alueisiin 1-3 otetaan 6 sopimustoimittajaa per osa-alue ja osa-alueeseen 4 otetaan 10 palveluntuottajaa. Sopimuskausi on neljä vuotta. Espoon kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. Tarkempi toimituksen kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.11
Osa nro: 4
Muutettava kohta: Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Oikaistava tieto:

Osa-alueen sopimustoimittajilta voidaan hankkia myös sellaisten ompelukoneiden, kirjontakoneiden ja saumureiden vuosihuollot ja korjaukset, joiden valmistaja tai maahantuoja ei ole valtuuttanut nimettyjä yrityksiä huoltamaan ja korjaamaan koneitaan. Osa-alueessa voidaan tilata myös ompelukoneiden varaosia.

Oikaisu:

Osa-alueen sopimustoimittajilta voidaan hankkia myös sellaisten ompelukoneiden, kirjontakoneiden ja saumureiden vuosihuollot ja korjaukset, joiden valmistaja tai maahantuoja ei ole valtuuttanut nimettyjä yrityksiä huoltamaan ja korjaamaan koneitaan. Osa-alueessa voidaan tilata myös ompelukoneiden varaosia. Myös lisähankintoihin sovelletaan puitejärjestelyn kuvauksen ehtoja.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Osa nro: 4
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

Osa-alueessa muodostetaan puitejärjestely, johon otetaan neljä (4) eniten pisteitä saanutta Palveluntuottajaa. Kaupungin vanhoilla ompelukoneilla, kirjontakoneilla ja saumureilla tarkoitetaan sellaisten koneiden huoltoa ja korjausta, joiden valmistajan antama takuu ei ole enää voimassa.

Oikaisu:

Osa-alueessa muodostetaan puitejärjestely, johon otetaan kymmenen (10) eniten pisteitä saanutta Palveluntuottajaa. Tarjoajan tulee ilmoittaa kaikki ompelukonemerkit, joita sillä on valtuutus huoltaa. Kyseisten ompelukonemerkkien takuun aikaiset huollot ja korjaukset otetaan näiltä palveluntuottajilta. Huollot ja korjaukset sellaisille koneille, joissa ei ole enää valmistajan antama takuu voimassa, Tilaaja voi hankkia huollot ja korjaukset soveltuvimmalta Palveluntuottajalta puitejärjestelyn kuvauksen mukaisesti.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.1.3
Muutettava kohta: Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä:

Oikaistava tieto:

22

Oikaisu:

28

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
04.09.2019 12.00

Oikaisu:
23.09.2019 14.00

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.7

Oikaistava tieto:
05.09.2019 12.00

Oikaisu:
23.09.2019 15.00

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

2.9 tehdyt muutokset: * Hankinnan kohteen kuvaus (osa-alueen 4 nimeä muutettu, punaiset tekstit lisätty, maininta suorahankinnoista poistettu) * Tarjouspyyntö (osa-aluetta 4 täsmennetty ja lisätty kohta merkitä valtuutettujen ompelukonemerkkien huolto- ja korjausvaltuutus, puitejärjestelyyn otettavien toimittajien määrää muutettu, vapaavarren mitan vaatimusta selkeytetty, Menettely- ja päätöksenteon perusteet kohta päivitetty muutosten mukaisesti, tarjousaikaa lisätty, referenssivaatimus poistettu, referenssivaatimus poistettu myös ESPD:stä, liitteiden numerointia korjattu) * Puitejärjestelyn kuvaus (tekstiä täsmennetty) Edellinen korjaus: Tarjouspyynnössä muokattiin ompelukoneiden ja saumureiden mukana tulevien ohjekirjojen kielivaatimusta. Tarjouspyynnössä muokattiin myös mekaanisten ompelukoneiden vaatimuksia paininjalan paineen säädön sekä ompelunopeuden hidastusmahdollisuuden osalta.

«« Takaisin