«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kuljetusautomaattijärjestelmän laajentaminen

04.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017886
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-417607

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0243096-0
Postiosoite:Hanneksenrinne 7
Postinumero:60220
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 504744532
Sähköpostiosoite:ari.hietaharju@epshp.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.epshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuljetusautomaattijärjestelmän laajentaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Esitetään hankittavaksi suorahankintana Eagle Data Ky:ltä laajennuksena kuljetusauotomaattijärjestelmään vuoden 2019 hankintana kaksi kuljetusautomaattia ja vuoden 2020 hankintana kaksi kuljetusautomaattia.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 376000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet. (34000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Esitetään hankittavaksi suorahankintana Eagle Data Ky:ltä laajennuksena kuljetusauotomaattijärjestelmään vuoden 2019 hankintana kaksi kuljetusautomaattia ja vuoden 2020 hankintana kaksi kuljetusautomaattia.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisäksi hankitaan tarvittaessa lisävarusteet:

Hissiyksikkö, jolla hissi liitetään järjestelmään 5000 euroa / kpl, automaattiovien liitäntäyksikkö 1500 euroa / kpl ja lähetys/tilausasema 2000 euroa / kpl.

Lisävarusteiden määrät tarkentuvat sopimusneuvottelussa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kuljetusautomaattijärjestelmä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
2.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eagle Data Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0532498-7
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:376000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:376000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kilpailuttanut kuljetusautomaattijärjestelmän sisältäen kahdeksan (kokonaismäärä vuosille 2016- 2018) kuljetusautomaattia ohjausjärjestelmineen sairaalan sisäisiin tavarakuljetuksiin. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että kuljetusautomaattien tulee soveltua muun muassa jäte-, pyykki-, varastotarvikkeiden ja välinehuollon instrumenttien kuljetukseen. Lisäksi kuljetusautomaateilla hoidetaan ruuanjakelua. Osa kuljetettavista tavaroista on helposti särkyvää. Hankinta on toteutettu kokonaisuudessaan Eagle Data Ky:ltä.

Nyt hankitaan suorahankintana Eagle Data Ky:ltä laajennuksena kuljetusauotomaattijärjestelmään vuoden 2019 hankintana kaksi kuljetusautomaattia ja vuoden 2020 hankintana kaksi kuljetusautomaattia

Hankintalain 41 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa.

Hankinta toteutetaan Eagle Data Oy/ Aethon Inc. laitteista, koska ESPHP:llä on jo olemassa ko.toimijan kuljetustietojärjestelmä. Hankinnan kilpailuttaminen on epätarkoituksenmukaista. Hankinnassa on kysymys nykyisen olemassa olevan järjestelmän laajentamisesta eikä kukaan muu tarjoaja pysty täyttämään teknisiä vaatimuksia ilman tilaajalle aiheutuvia merkittäviä kustannuksia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.9.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankintalain 41 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan lisätilauksissa, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten ja uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta.

«« Takaisin