«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tuoreet leivät ja leipomotuotteet

30.08.2019 13:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017838
Tarjoukset 25.9.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0819616-7
Yhteyshenkilö Paula Ruuth, hankinta-asiantuntija
Postiosoite Ounasrinteentie 22
Postinumero 96400
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358406578021
Sähköpostiosoite paula.ruuth@lshp.fi
Faksi +3581632825510
Internet-osoite (URL) http://www.lshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=237500&tpk=b5826f1c-19e5-448e-9b8b-3704c1d916c2
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tuoreet leivät ja leipomotuotteet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HANK: 275/2019
Hankinnan kuvaus

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjousta leivistä ja leipomotuotteista. Ryhmät sisältävät tuoreet leivät, kahvileivät ja konditoriatuotteet. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia valitulta tarjoajalta myös muita kuin hankinnan kohteen kriteereissä mainittuja tuotteita ilman erillistä tarjouskilpailua. Ilmoitetut hankittavat määrät ovat vain laskennallista vertailua varten, eivätkä muodosta hankintayksikölle määräostoveloitetta. Ruokaleivissä suola korkeintaan 1,2%, ellei tuotekohdassa ole muuta mainintaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Leipä ja muut tuoreet leipomo- ja konditoriatuotteet. (15810000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemi (K698)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.10.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten käsittelyn menettelyvaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1) Avaa tarjoukset 2) Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3) Tarkastaa ja vertailee tarjoukset 4) Pyytää ja/tai tarkastaa voittajaehdokkaan soveltuvuutta koskevat selvitykset ja todistukset 5) Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6) Solmii hankintasopimukset voittajien kanssa. Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.9.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin