«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: HUS 031-2019 Verikaasuanalytiikka HUSLABin laboratorioissa ja hoitoyksiköissä HUSLABin tukemana

02.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017831
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 169-412927

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomas Hukkanen
Sähköpostiosoite:tuomas.hukkanen@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: HUS 031-2019 Verikaasuanalytiikka HUSLABin laboratorioissa ja hoitoyksiköissä HUSLABin tukemana
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on verikaasuanalytiikan kokonaisratkaisu HUSLABin laboratorioihin sekä hoitoyksiköihin HUSLABin tukemana. Hankinnan kohde on jaettu tässä tarjouspyynnössä neljään osa-alueeseen (positiot 1-4): Positio 1: vaativaan analytiikkaan ja suurten tutkimusmäärien analysointiin soveltuva laite Positio 2: vaativaan analytiikkaan ja pienten lasten näytteiden analysointiin soveltuva kasettityyppinen laite Positio 3: monipuoliseen yleiskäyttöön soveltuva kasettityyppinen laite Positio 4: Reagenssit (kasetit) ja muut laitesidonnaiset kulutustarvikkeet Osatarjoukset ovat sallittuja. Hankinta on jaettu osiin, jotka vertaillaan erikseen. Tarjoaja voi tarjota hankinnan eri osia tarjouspyynnön mukaisesti positioiden 1-3 välillä. Tarjoajia, joilla on (vanhoja) laitteita käytössä HUS alueella, pyydetään lisäksi osallistumaan positioon 4.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on verikaasuanalytiikan kokonaisratkaisu HUSLABin laboratorioihin sekä hoitoyksiköihin HUSLABin tukemana. Verikaasuanalysaattorit hankitaan vuokraamalla. Laitteiden tulee olla toimitushetkellä uusia. Vuokran tulee sisältää laitteiden käytön lisäksi mm. laitteiden käyttökuntoon asennuksen ja toimivat laiteliitännät (LIS-järjestelmä), täysihuollot varaosineen, etähallintaohjelman 12:lle yhtäaikaiselle käyttäjälle kaikille toimittajan verikaasuanalysaattoreille, ohjelmistojen ylläpitopalvelun sekä käyttökoulutuksen laboratorion henkilökunnalle ja käyttöopastuksen hoitoyksiköissä laitteita käyttävälle henkilökunnalle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu ja toiminnallisuus40
Hinta 60
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 071-167406

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: HUS 031-2019 Verikaasuanalytiikka HUSLABin laboratorioissa ja hoitoyksiköissä HUSLABin tukemana

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuudesta johtuen osa tähän kilpailutukseen jätetyt tarjoukset eivät ole kaikilta osin yksiselitteiset, jolloin osan tarjouspyynnössä asetettujen keskeisten laatuvaatimusten täyttyminen jää epäselväksi. Myöskään tarjouspyynnön vertailukriteerien perusteella tehtävä tarjousten vertailu ei ole esitettyjen lisätäsmennysten jälkeenkään varmuudella luotettavasti toteutettavissa. Hankinta keskeytetään, hankintamenettelyä ei jatketa ja hankintayksikkö valmistelee ja käynnistää myöhemmin uuden hankintamenettelyn.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin