«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet : Nuorten vastaanoton uudisrakennuksen vuokrahanke

02.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017827
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 169-412213
Tarjoukset 21.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=247498&tpk=995e708b-91dc-4adc-a850-4b07ceec0296

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 5
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=247498&tpk=995e708b-91dc-4adc-a850-4b07ceec0296
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nuorten vastaanoton uudisrakennuksen vuokrahanke
Viitenumero:
2821U10037
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Helsingin kaupunkiin Oulunkylän kaupunginosaan uudisrakennuksena toteutettavista nuorten vastaanottotiloista. Rakennuksen arvioitu enimmäislaajuus on 1.450 brm2. Hankkeen toteuttaja rakentaa uudisrakennuksen tilaajan viitesuunnitelmien pohjalta ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa rakennuksen ylläpidosta vuokranantajana tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Hankkeen toteuttaja vuokraa rakennuksen tontin kaupungilta. Tavoitteena on, että kohde valmistuu ja voidaan ottaa vuokrakäyttöön joulukuussa 2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudisrakennus rakennetaan Helsingin kaupunkiin osoitetulle tontille osoitteeseen Krämertintie 6.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Helsingin kaupunkiin Oulunkylän kaupunginosaan uudisrakennuksena toteutettavista nuorten vastaanottotiloista. Rakennus rakennetaan korttelissa 264 sijaitsevalle kaupungin omistamalle tontille ja sen arvioitu enimmäislaajuus on 1.450 brm2. Rakennuksessa tapahtuvassa nuorten vastaanotossa toteutetaan lastensuojelulain nojalla nuorisoikäisten kiireellisiä ja avohuollon tukitoimin tehtäviä kodin ulkopuolisia sijoituksia. Hankkeessa yhdistetään nykyiset Malminkartanon ja Herttoniemen vastaanoton yksiköt. Rakennukseen tulee neljä osastoa, joista jokaisessa on kuusi asiakaspaikkaa. Käyttäjänä on sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lastensuojelun palvelut, nuorten vastaanotto. Hankkeen toteuttaja rakentaa uudisrakennuksen ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa rakennuksen ylläpidosta vuokranantajana tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Ennen rakentamisvaihetta hankkeen toteuttaja suunnittelee uudisrakennuksen loppuun kaupungin viitesuunnitelmien ja suunnitteluohjeiden pohjalta. Nämä julkaistaan osana tarjouspyynnön liiteaineistoa. Tavoitteena on, että rakennustyö käynnistyy elokuussa 2021 ja kohderakennus valmistuu ja voidaan ottaa vuokrakäyttöön joulukuussa 2022. Hankkeen toteuttajan valintapäätöksen eli hankintapäätöksen tekee hankkeessa tekninen johtaja sen jälkeen, kun kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt enimmäishinnan sisältävän hankesuunnitelman ja esittänyt kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hyväksymistä. Päätös tehdään ehdolla, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja hankkeelle saadaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (29.6.2016/548) mukainen sosiaali- ja terveysministeriön lupa. Varsinainen vuokrasopimus solmitaan sen jälkeen, kun lopullisen päättäjän päätös hankesuunnitelman hyväksymisestä on lainvoimainen, sopimuspiirustukset, aikataulu ja laatusuunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa on myönnetty. Rakentamisvaihetta edeltävä suunnittelutyö voidaan käynnistää suunnitteluvaiheen väliaikaisella sopimuksella, jonka tekninen johtaja oikeuttaa yksikön päällikön allekirjoittamaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankkeen toteuttaja vuokraa rakennuksen tontin kaupungilta. Tontti on lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu yleisen rakennuksen tontiksi. Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena halvinta hintaa. Laatutekijät huomioidaan hankkeessa vähimmäisvaatimusten ja sopimusehtojen kautta. Halvimman hinnan arvioinnissa vertailuhintana on summa, joka muodostuu tarjouspyynnön liitteenä julkaistun vuokrasopimusluonnoksen mukaisesta pääomavuokrasta sekä vuokrasopimusluonnoksen mukaisen hoitovuokran enimmäismäärästä. Mikäli kahdelle tai useammalle tarjoukselle muodostuu sama vertailuhinta, hankkeen toteuttajaksi valittava tarjoaja arvotaan nämä tarjoukset jättäneiden joukosta. Hankkeen toteutuessa hankkeen toteuttajalle ei makseta vuokran lisäksi muuta korvausta suunnittelu- tai rakentamistyöstä. Mikäli hanke ei kuitenkaan toteudu ja varsinaista vuokrasopimusta ei allekirjoiteta, väliaikaisen sopimuksen puitteissa tehty suunnittelutyö korvataan hankkeen toteuttajaksi valitulle tarjoajalle erikseen sovittavaan euromääräiseen kattoon asti. Projektikieli on suomi. Tarjouksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Lisätietoja hankinnan sisällöstä annetaan tarjouspyynnön liiteaineistossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:267 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa vuokrasopimusluonnoksessa kuvataan tarkemmin mahdollisuus sopimuskauden jatkamiseen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 12 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.10.2019 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa ja tulostettavissa Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Hankintaa koskevat kysymykset tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään 30.9.2019 klo 12:00 mennessä. Kysymyksiin annetut vastaukset pyritään julkaisemaan 7.10.2019 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa samassa osoitteessa kuin missä tarjouspyyntöaineisto julkaistaan hankintailmoituksen yhteydessä. Tarjousten toimittamistapaa koskevat tiedot on esitetty tarjouspyynnössä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin