«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Prizztech Oy : Kartoituslomakkeiston digitalisointi

02.09.2019 09:29
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017826
Tarjoukset 15.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Prizztech Oy 0773693-4
Tuula Raukola
PL 18
28101
Pori
Puh. +358447105394

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Prizztech Oy
Y-tunnus 0773693-4
Yhteyshenkilö Tuula Raukola
Postiosoite PL 18
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447105394
Sähköpostiosoite prizztech@prizz.fi
Internet-osoite (URL) http://www.prizz.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntaomisteinen yhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kartoituslomakkeiston digitalisointi
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee taloudellisen ja sosiaalisen/kulttuurisen kestävyyden kartoitukseen tarkoitetun lomakkeiston digitalisointia sekä sen käyttöön tarvittavan hallinnointityökalun tuottamista. Hankintaan sisältyy digitaalisen palvelun ylläpito ja asiakastuki, joiden tulee olla käytettävissä koko hankkeen keston ajan. Tarjouksen tulee sisältää ehdotus palvelun ylläpidosta ja saatavuudesta hankkeen jälkeen.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
15000 - 21000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 30.6.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset vaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ennen sopimuksen tekoa sopimustoimittajaksi valitun tulee toimittaa alla mainitut todistukset (enintään 3 kk vanhoja) tilaajalle. Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.

1. Kaupparekisteriote

2. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Samalla todistuksella ilmoitetaan myös, onko yritys arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, ennakkoperintärekisterissä tai työnantajarekisterissä.

3. Todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta

4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

5. Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

Yli 12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on toimitettava edellä mainitut todistukset tai tiedot (kohdat 1.-5.) TAI Luotettava Kumppani -raportti 12 kuukauden välein.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnan tarkempi sisältö, tarjous- ja sopimusehdot on kuvattu liitteessä "Tarjouspyyntö kartoituslomakkeiston digitalisointi".

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.10.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta viimeisestä jättöpäivästä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Kartoituslomakkeiston digitalisointi.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin