«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Joulupukin Pajakylän osuuskunta : TARJOUSPYYNTÖ JOULUPUKIN PAJAKYLÄN OSUUSKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEEN JATKOTYÖN KONSULTOINNISTA

02.09.2019 09:28
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017825
Tarjoukset 16.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Joulupukin Pajakylän osuuskunta 1104266-0 /
Joulupukin Pajakylän osuuskunta
Antti Nikander
Tähtikuja 1
96930
Napapiiri, Rovaniemi
Puh. +358405704865

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Joulupukin Pajakylän osuuskunta
Y-tunnus 1104266-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Joulupukin Pajakylän osuuskunta
Yhteyshenkilö Antti Nikander
Postiosoite Tähtikuja 1
Postinumero 96930
Postitoimipaikka Napapiiri, Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358405704865
Sähköpostiosoite contact@santaclausvillage.info
Internet-osoite (URL) https://santaclausvillage.info/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Osuuskunta

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TARJOUSPYYNTÖ JOULUPUKIN PAJAKYLÄN OSUUSKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEEN JATKOTYÖN KONSULTOINNISTA
Hankinnan kuvaus

Hankkeessa hankitaan osaamista, tietoa ja kontakteja ulkopuoliselta konsultilta Lapin Ely-keskuksen rahoittaman kehittämishankkeen jatkotyön toteuttamiseen.

Hankinnalla viimeistellään hankkeessa kerätty aineisto. Lapin ELY -keskukselta on haettu hankkeen toteutukseen jatkoaikaa ja mikäli jatkoaika myönnetään, hankkeessa tehdään saadun aineiston viimeistely.

Kehittämishankkeen nimi on Yhteistyöverkostojen kehittäminen Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kanssa. Sen päärahoittaja on Lapin ELYkeskus. Ohjelman toimenpide on 16.3. mikroyritysten yhteistyö ja alatoimenpide tiedonhankinta, teollinen tutkimus.

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika on: 1.10.2018 - 30.9.2019. Jatkoajan työt toteutetaan 1.10.2019 – 31.1.2020 välisenä aikana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappi (FI1D7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.1.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä seuraavat kelpoisuutta koskevat vaatimukset. Tarjoaja, joka eivät täytä tarjoajan kelpoisuudelle asetettuja vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Tarjoaja voi liittää selvitykset jo tarjouksen liitteeksi, mutta viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista, tilaaja tarkistaa pyydettävät selvitykset ja todistukset.

Todistukset eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhoja.

Tarjoajalla on mahdollisuus merkitä, mitkä tiedot tarjoaja katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Vertailuhinta ei ole liikesalaisuus.

Hankinnan kohteen kriteerit

HINTA

Hinnan tulee sisältää hankinnan kuvauksessa esitetyn konsultoinnin aiheuttamat kokonaiskustannukset ilman matkakustannuksia. Tilaaja hyväksyy hankkeeseen liittyvät matkakustannukset kirjallisesti ennen matkan toteutusta. Tilaaja ei hyväksy mitään muita kustannuksia.

Hinnan maksimipisteet 40

LAADUN PISTEYTYS

A. TYÖKOKEMUS

Palvelun toteuttavalla asiantuntijalla on oltava vähintään viiden vuoden työkokemus yritysten toimintaedellytysten

kehittämisestä, yritystoiminnan analysoinnista ja -konsultoinnista.

Pisteiden laskentatapa:

- Työkokemus 5 vuotta 10 pistettä,

- Työkokemus 5 - 8 vuotta 20 pistettä,

- Työkokemus 8 - 11 vuotta tai enemmän 30 pistettä.

Työkokemuksen maksimipisteet 30

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle erikseen pyydettäessä todistukset, joista selviää palvelun toteuttavan henkilön

työkokemus vastaavissa tehtävissä.

B. TYÖSUUNNITELMA

Tarjoajan on esitettävä tarjoamastaan asiantuntijapalvelusta työsuunnitelma, jonka tulee sisältää kaikki palvelukuvauksen mukaiset hankkeen vaatimat toimenpiteet, sekä hankkeen toteutusta edistävät sisältökokonaisuudet aikataulutettuna.

Pisteiden laskentatapa:

- Suunnitelma ei sovellu käytettäväksi 0 pistettä,

- Suunnitelma on toteutettavissa, mutta.

kokonaisuus ja toteutettavuus on heikko 10

pistettä:

- Suunnitelma ja toteutettavuus ovat.

keskinkertaiset, tavoitteet jäävät epäselviksi 15

pistettä:

- Suunnitelma kokonaisuutena on hyvä, mutta.

aikataulu ei ole realistinen 20 pistettä:

- Suunnitelma on erittäin hyvä ja huomioi kaikki.

palvelukuvauksen tavoitteet 30 pistettä

Työsuunnitelman maksimipisteet 30

Laadun maksimipisteet yhteensä 60

Pisteytyksessä saatava hinta- ja laatupisteiden maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Tarjousten hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Palveluntuottajaksi valitaan tarjouspyynnön ehdot täyttävä eniten hinta ja laatupisteitä yhteensä saanut tarjoaja.

Mikäli vertailussa saadaan sama pistemäärä, suoritetaan arvonta, joka ei ole julkinen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoaja voi liittää selvitykset jo tarjouksen liitteeksi, mutta viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista, tilaaja tarkistaa pyydettävät selvitykset ja todistukset.

Todistukset eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhoja.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarkemmat hanketta koskevat perustiedot ilmenevät tilaajalta saatavasta hanketiivistelmästä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa on 3 kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta

vastaanottopäivästä)

Lisätietoja

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on toimitettava 16.9.2019 kello 15.00 mennessä sähköpostitse contact@santaclausvillage.info tai postitse osoitteeseen: Joulupukin Pajakylän Osuuskunta

Tähtikuja 1, 96930 Rovaniemi.

Kuoreen tulee kirjoittaa TARJOUSKILPAILU/projektipäällikkö Antti Nikander.

Myöhästyneitä tarjouksia ei hyväksytä. Hallintolain 4 luvun 17§:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

jyse_2014_palvelut_huhtikuu2017_paivitysversio_.pdf

Kehittämishanke_ esittely_HILMA_30_8_19.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin