«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Luonnontieteelisten opetusvälineiden hankinta

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017814
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-410451
Tarjoukset 23.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=239561&tpk=ec87c1bc-536a-4f4f-a638-33a71f829f93

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 51300
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Viljami Packalén
Puhelin:+358 93108600
Sähköpostiosoite:viljami.packalen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=239561&tpk=ec87c1bc-536a-4f4f-a638-33a71f829f93
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Luonnontieteelisten opetusvälineiden hankinta
Viitenumero:
HEL 2019-008923
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Opetuslaitteet. (39162100-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on luonnontieteellisten opetusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinta Helsingin kaupungin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti: 1. Fysiikka ja kemia 3. Biologia ja maantietio 4. Kemikaalit Tarjouksen voi tehdä yhdestä, useammasta tai kaikista osa-alueista. Osa-alueisiin kuuluvien nimikkeiden tuotte-esimerkit on lueteltu tarjouspyynnön liitteellä olevassa hintaliitteessä. Tarkoitus on muodostaa puitejärjestely kolmen toimittajan kanssa per osa-alue. Valituilta toimittajilta voidaan tehdä tilauksia sopimusluonnoksessa ja puitejärjestelyn säännöt -liitteellä esitetyllä tavalla.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Biologia ja maantiede
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Opetuslaitteet. (39162100-6)
Kasvatukseen liittyvät laitteet. (39162000-5)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
Laboratoriokalusteet. (39180000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on luonnontieteellisten opetusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinta biologian ja maantiedon opetuksen tarpeisiin pl. kemikaalit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
70000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Fysiikka ja kemia
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Opetuslaitteet. (39162100-6)
Kemialliset tuotteet. (24000000-4)
Kasvatukseen liittyvät laitteet. (39162000-5)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
Laboratoriokalusteet. (39180000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on luonnontieteellisten opetusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinta fysiikan ja kemian opetuksen tarpeisiin pl. kemikaalit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
355000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kemikaalit
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Opetuslaitteet. (39162100-6)
Kemialliset tuotteet. (24000000-4)
Kasvatukseen liittyvät laitteet. (39162000-5)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on luonnontieteellisten opetusaineiden opetuksessa käytettävät kemikaalit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
25000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-312148
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.9.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin