«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : K23J500016 Mikroaaltoavusteinen kudosprosessori

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017809
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-410446
Tarjoukset 07.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=248113&tpk=c3734eac-9a57-4913-95f4-927a47db9405

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Laura Sartanen
Sähköpostiosoite:laura.sartanen@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=248113&tpk=c3734eac-9a57-4913-95f4-927a47db9405
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
K23J500016 Mikroaaltoavusteinen kudosprosessori
Viitenumero:
HUS 187-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on jatkuvasyöttöinen mikroaaltoavusteinen kudosprosessori, joka on tarkoitettu potilasnäytteiden nopeaan koneellisesn dehydrointiin ja parafiinillä kyllästämiseen mikroaaltoemmession avulla. Sopimukseen sisältyy laite ja laitteelle viiden (5) vuoden huoltosopimus. Optiona voidaan hankkia toimittajalta laiteelle soveltuvia reagensseja. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jatkuvasyöttöinen mikroaaltoavusteinen kudosprosessori on tarkoitettu potilasnaytteiden nopeaan koneelliseen dehydrointiin ja parafiinilla kyllästämiseen mikroaaltoemmission avulla. Jatkuvasyöttöisyyden takia kudospaloja voidaan prosessoida sitä mukaan kun niitä on ja ne valmistuvat myös nopeasti tasaiseen tahtiin. Mikroaaltoavusteinen kudosprosessori sopii erityisesti biopsianäytteille niiden pienen koon takia. Laitteella voidaan käyttää joko vapaavalintaisia tai laitteen toimittajan valmiita reagensseja. Laitteelle tulee saada toimittajan tarjoama huoltosopimus viiden (5) vuoden ajaksi. Takuuajan huolto kuuluu hankintahintaan. Laite sijoitetaan Meilahden sairaala-alueen patologian laboratorioon. Varataan optio-oikeus solmia sopimus laitetoimittajan tarjoamien reagenssien toimituksesta mikäli tarjottu valikoima soveltuu käyttäjien tarpeisiin. Reagenssien toimitus sisällytetään hankintasopimukseen mikäli optio päätetään ottaa käyttöön. Tarjottava reagenssivalikoima ei vaikuta vertailuun. Reagensseista tehtävä sopimus on kaksi (2) vuotta, sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella jatkokaudella. Laite tulee tarjota, reagenssit eivät ole pakollisia. Osatarjouksia pelkistä reagensseista ei oteta huomioon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja päättää optio-oikeuden käyttämisestä hankintapäätöksen teon yhteydessä ja mahdollisen reagenssisopimuksen jatkokausista viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa oikeuden solmia sopimuksen laitetoimittajan tarjoamista reagensseista siltä osin kuin valikoima soveltuu yksikön käyttötarkoitukseen. Mahdollisesta lisähankinnasta tehdään kahden (2) vuoden sopimus jota voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden jatkokaudella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan tulee hyväksyä tämän tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimusluonnos ja sen liitteiden ehdot sellaisenaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.10.2019 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava ainakin seuraavat tiedot: - Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, - Alihankkijan rooli hankinnassa, - Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi). Alihankkijaa koskevat tiedot annetaan erillisellä liitteellä "Alihankkijaa koskevat tiedot", joka ladataan osaksi tarjousta. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: - Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus, - Ryhmittymän jäsen rooli hankinnassa, - Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi), - Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut, - Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään. Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin