«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö : YTHS:n kuvantamiskokonaisuus ja kansallinen kuva-arkisto

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017805
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-411151
Tarjoukset 03.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://permalink.mercell.com/111273751.aspx

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202637-8
Postiosoite:Töölönkatu 37
Postinumero:00260
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mia Lehmusvaara
Puhelin:+358 408659877
Sähköpostiosoite:hankinnat@yths.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://permalink.mercell.com/111273751.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.yths.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://permalink.mercell.com/111273751.aspx

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://permalink.mercell.com/111273751.aspx
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
YTHS:n kuvantamiskokonaisuus ja kansallinen kuva-arkisto
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankittava kokonaisuus käsittää kuvantamiskokonaisuuden, jonka osia ovat radiologian tuotannonohjausjärjestelmä (RIS), kuva-arkisto (PACS), kuvankatseluohjelma ja liittyminen kansalliseen kuvantamisarkistoon (Kvarkki). Tarjouskokonaisuuden tulee kattaa kaikki viranomaisen asettamat kansalliset vaatimukset kaikkien hankittavien ohjelmaosien ja liityntöjen osalta. Hankittava kokonaisuus ostetaan kaikilta osin palveluna (Saas). Kilpailutuksen taustalla on mm. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja arkistointipalveluun tallennettavista tiedoista liitteineen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa ja hankintasopimuksen laadinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja soveltuvin osin.  YTHS pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. YTHS:ään sovelletaan hankintalain 138  §:n perusteella rajoitetusti julkisuuslakia. Hankinnan asiakirjat ja päätökset eivät ole kokonaan julkisia, vaan ainoastaan asianosaisjulkisia. Päätökset ja niitä koskevat asiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi, kun ne on allekirjoitettu. Tarjouksiin ja muihin hankintayksikölle toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet ovat salassa pidettäviä julkisuuslaissa määrätyllä tavalla. Jos liike- ja ammattisalaisuuksia ei ilmoiteta selkeällä merkinnällä, YTHS:llä on oikeus katsoa, että asiakirjan tietoihin ei sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia. Se, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot salassa pidettäviä tietoja, vai asianosaisjulkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella. Hankintamenettely ja kaikki siihen liittyvä viestintä toteutetaan tämän sähköisen järjestelmän välityksellä. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin pyritään antamaan viimeistään 23.9.2019. Järjestelmän käyttöä koskevissa kysymyksissä ja teknisissä ongelmissa tulee olla yhteydessä hankintajärjestelmän toimittajaan: p. 0207 528 600 / suomi@mercell.com. Teknisen esteen tilanteessa hankintayksiköllä on oikeus antaa hankintaa koskevat tiedot sähköpostin välityksellä.  

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
450000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 12 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.10.2019 12:00
Paikka: Sähköinen hankintajärjestelmä.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Määräajassa annetut tarjousasiakirjat aukeavat tarkasteltavaksi määräajan täytyttyä. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

YTHS käsittelee tarjoukset seuraavasti:

1. tarkistaa tarjoajien soveltuvuuden

2. tarkistaa tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden

3. vertailee tarjouksia toisiinsa tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti ja valitsee näistä voittavan tarjouksen hinnan ja laadun yhteispisteillä. Mikäli kokonaispisteet menevät tasan, valitaan voittajaksi paremmat laatupisteet saanut tarjoaja.

4. tekee hankintapäätöksen, jossa soveltuvuusehdot täyttävä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt ja tarjousvertailussa parhaat pisteet saanut tarjoaja valitaan tarjouskilpailun voittajaksi. Tilanteessa, jossa voittava tarjoaja ei täytä lopullisessa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, tarjous hylätään ja tarkistetaan täyttääkö toiseksi tullut tarjoaja vähimmäisehdot.

YTHS pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin