«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Vantaan kaupunki : Koulujen teknisen työn koneiden ja laitteiden hankinta

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017800
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-410773

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sanna Sutinen
Puhelin:+358 983911
Sähköpostiosoite:sanna-kaisa.sutinen@vantaa.fi
Faksi:+358 983923000
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Koulujen teknisen työn koneiden ja laitteiden hankinta
Viitenumero:
VD/5346/02.08.00.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Verstaslaitteet. (43800000-1), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutuksen kohteena oli teknisen työn koneiden ja laitteiden sekä muun varustelun hankinnat Vantaalla sijaitseviin kouluihin. Hankinta on jaettu eri osa-alueisiin. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja tämän jälkeen mahdollisuus kahdelle (2) yhden (1) vuoden optiolle (1+1). Tarjottavien koneiden, laitteiden ja muun varustelun on oltava uusia. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt tuotteiden hankintamäärät (neljän (4) vuoden aikana) ovat arvioita, eikä Vantaan kaupunki sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskaudella.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Puuntyöstö
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puun työstökoneet. (42642100-9), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 1 sisältää teknisen työn opetuksessa käytettävät erilaiset puuntyöstökoneet ja -laitteet. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot hankintamääristä koskevat uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien koulujen tarjouspyynnön laadintahetkellä tiedossa olevia hankintoja sopimuskauden aikana (kaksi vuotta (2) + optiot 1+1 vuotta). Lisäksi koneita ja laitteita uusitaan tarpeen mukaan niiden rikkoutuessa tai havaittaessa puutteita. Vantaan kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin sopimuskaudella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Metallintyöstö
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Metallintyöstökoneet ja -laitteet. (42630000-1), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 2 sisältää teknisen työn opetuksessa käytettävät erilaiset metallintyöstökoneet ja -laitteet. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot hankintamääristä koskevat uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien koulujen tarjouspyynnön laadintahetkellä tiedossa olevia hankintoja sopimuskauden aikana (kaksi vuotta (2) + optiot 1+1 vuotta). Lisäksi koneita ja laitteita uusitaan tarpeen mukaan niiden rikkoutuessa tai havaittaessa puutteita. Vantaan kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin sopimuskaudella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Muovintyöstö
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Muovin työstökoneet. (42994200-2), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
Laserin avulla toimivat työstökoneet sekä työstöyksiköt. (42610000-5), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 3 sisältää teknisen työn opetuksessa käytettäviä erilaisia muovintyöstökoneita sekä lasertyöstökoneet. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot hankintamääristä koskevat uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien koulujen tarjouspyynnön laadintahetkellä tiedossa olevia hankintoja sopimuskauden aikana (kaksi vuotta (2) + optiot 1+1 vuotta). Lisäksi koneita ja laitteita uusitaan tarpeen mukaan niiden rikkoutuessa tai havaittaessa puutteita. Vantaan kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin sopimuskaudella. Osatarjoukset on kohderyhmän sisällä sallittu, joten tarjoaja voi valita, mitä kohteita osa-alueesta tarjoaa. Tarjoaja, joka saa eniten pisteitä laitekohtaisesti valitaan laitteen sopimustoimittajaksi. Osa-alueeseen voi tulla valituksi useita toimittajia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Välineet ja kalusteet
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erilaiset kalusteet ja laitteet. (39150000-8), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 4 sisältää teknisen työn tiloissa tarvittavia erilaisia tavaran säilytys/kuljetusvälineitä sekä muuta irtainta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot hankintamääristä koskevat uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien koulujen tarjouspyynnön laadintahetkellä tiedossa olevia hankintoja sopimuskauden aikana (kaksi vuotta (2) + optiot 1+1 vuotta). Lisäksi välineitä ja kalusteita uusitaan tarpeen mukaan niiden rikkoutuessa tai havaittaessa puutteita. Vantaan kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin sopimuskaudella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Työkalut
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työkalut. (44510000-8), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
Sähkömekaaniset käsityökalut. (42652000-1), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
Käsityökalut. (44512000-2), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
Erilaiset käsityökalut. (44511000-5), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 5 sisältää teknisen työn opetuksessa käytettävät käsityökalut puulle ja metallille sekä käsisähkötyökalut puulle ja metallille sekä muut tarvittavat työkalukaappien tarvikkeet. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot hankintamääristä koskevat uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien koulujen tarjouspyynnön laadintahetkellä tiedossa olevia hankintoja sopimuskauden aikana (kaksi vuotta (2) + optiot 1+1 vuotta). Hankintamäärät ovat arvioita niistä kohteista, joihin uusitaan koko työkalukokonaisuus. Lisäksi työkaluja uusitaan tarpeen mukaan joko pienempinä kokonaisuuksina tai hankkimalla yksittäisiä työkaluja. Vantaan kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin sopimuskaudella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pientyöstökoneet
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työstökoneet. (42600000-2), Opetuskäyttöön (FA01-6), Koulukäyttöön (FA03-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa-alue sisältää koulujen teknisessä työssä käytettävät modulaariset pientyöstökoneet. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot hankintamääristä koskevat uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien koulujen tarjouspyynnön laadintahetkellä tiedossa olevia hankintoja sopimuskauden aikana (kaksi vuotta (2) + optiot 1+1 vuotta). Lisäksi pientyöstökoneita uusitaan tarpeen mukaan niiden rikkoutuessa tai havaittaessa puutteita. Vantaan kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin sopimuskaudella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 089-212786

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Puuntyöstö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Step Systems Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0909748-6
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:550000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Metallintyöstö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Step Systems Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0909748-6
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:350000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Muovintyöstö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Step Systems Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0909748-6
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:70000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Välineet ja kalusteet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Step Systems Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0909748-6
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:140000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
Työkalut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
6
Nimi:
Pientyöstökoneet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Festo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0221878-3
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Tietokoneohjattu työstö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Scantima Maskin Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0920808-6
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:30000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin