«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : Siivouspalvelut Jyväskylän ja Kajaanin palveluyksiköiden alueilla

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017785
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-411146
Osallistumishakemukset 30.09.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249833&tpk=b21ebf27-e83b-47b1-b361-b50813b00d96

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988874-7
Postiosoite:Isoympyräkatu 10
Postinumero:49400
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Annikki Bro
Puhelin:+358 299831061
Sähköpostiosoite:annikki.bro@phrakl.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phrakl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988874-7
Postinumero:49400
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Annikki Bro
Puhelin:+358 299831061
Sähköpostiosoite:annikki.bro@phrakl.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phrakl.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249833&tpk=b21ebf27-e83b-47b1-b361-b50813b00d96
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Siivouspalvelut Jyväskylän ja Kajaanin palveluyksiköiden alueilla
Viitenumero:
Drno 1760/0400/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Jyväskylän ja Kajaanin palveluyksiköiden asiakkaan ulkoistettujen kohteiden siivouspalvelut alla olevan erittelyn mukaan: ylläpito- ja perussiivouspalvelut, kasarmeissa varusmiesten käyttämien siivoustekstiilien pyykkihuolto ja siivousvälineiden puhtaanapito, erikseen määriteltyjen kohteiden tuntityönä tehtävät lisäpalvelut esim. yläpölyt yli 250 cm korkeudessa, alapölyt kuten esim. kaksoisasennuslattiat, oppilasmajoituksen varauspalvelut, kertasiivouskohteiden siivouspalvelut, kyseisen palveluyksikön oman siivoushenkilöstön erikseen tilattavien kohteiden sijaisuuspalvelut sekä kaikki muu eríkseen tilattavien kohteiden sijaisuuspalvelut sekä kaikki muu erikseen tilattava siivouspalvelu. Kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin tulee sisältyä hankintayksikön määrittelemät työnjohdon valvontatunnit. Tarjoajien valinta ja tarjousten hyväksyminen perustuu Lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Siivouspalvelut Jyväskylän palveluyksikön alueella
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tikkakosken, Rissalan, Kalettoman, Hartolan ja Koivujärven kohteet

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kts. palvelusopimusluonnos

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:19.12.2019 - 31.12.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:1
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Siivouspalvelut Kajaanin palveluyksikön alueella
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kajaanin, Haapajärven, Oulun, Oulunsalon, Nurmeksen, Ruukin ja Taivalkosken kohteet

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kts. palvelusopimusluonnos

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:19.12.2019 - 31.12.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:1
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Alla luettelo ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimuksista palvelusopimusluonnoksen mukaan: 8. Sopimustehtävien suorittaminen 8.1 Siivouspalvelujen yleiset vaatimukset 8.2 Työvälineet 8.3. Siivousaineet ja -tarvikkeet sekä -tilat 9. Palveluntuottajan resurssit 9.1 Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö 10. Palvelun laadunhallinta sopimuskauden aikana 10.1. Aloituspalaveri 10.2. Palveluntuottajan suorittama palvelun laadunvalvonta 10.3. Tilaajan suorittama palvelun laadunhallinta 12. Sopimuksen auditointi kaikkine sopimuskohtineen Hankinnassa asetetaan ympäristövaatimuksia puhdistus- ja pyykinpesuaineille (kemikaaliluettelot), koneille sekä vaatimus sähköisen asiakirjakäsittelyn, tilaustenhallinta-, kokous- ja laskutusjärjestelmien käytöstä. Palveluntuottajan ja mahdollisten alihankkijoiden on oltava liittynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun, josta Tilaaja/Asiakas voi tarkistaa selvitykset ja saa välittömästi tiedon, mikäli tiedot eivät ole ajan tasalla. Palveluntuottajan tulee lainsäädännön tämän mahdollistaessa toimittaa sopimuskauden aikana asiakkaan pyynnöstä tälle voimassa olevat rikosrekisteriotteet henkilöistään, jotka ovat palveluntuottajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös- tai valvontavaltaa sekä yhteisösakko-ote.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yrityksellä tulee olla sopimuksen alusta lähtien siivouksen teknisen laatujärjestelmän osaaminen ja hyvä käytännön kokemus standardin soveltamisesta. Ehdokkaalla tulee olla käytössään Suomen Standardoimisliitto SFS-INSTA 800-1:2019 ja SFS-INSTA 800-2:2019 laatujärjestelmä (17.5.2019) tai vastaava standardoitu laatujärjestelmä. Mikäli ehdokas tarjoaa/esittää vastaavaa standardoitua laatujärjestelmää, ehdokkaan tulee osoittaa osallistumishakemuksessaan palveluidensa täyttävän hankinnan kohteen kuvauksessa määritellyt vaatimukset viitattuja eritelmiä, standardeja, arviointeja tai viitejärjestelmiä vastaavalla tavalla. Ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemuksen liitteeksi todisteet ed. mainitusta vastaavuudesta. Vahvistetut standardit ovat: Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800-1:2018) tai vastaava. Siivouksen tekninen laatu: Osa 2: Standardia 800-1 käyttävien yritysten ja henkilöiden sertifiointi. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (INSTA-800-2:2018) tai vastaava.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle on esitetty palvelusopimusluonnoksessa kohdissa: 9. Palveluntuottajan resurssit 10. Palvelun laadunhallinta sopimuskauden aikana 12. Sopimuksen auditointi

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yrityksellä tulee olla sopimuksen alusta lähtien siivouksen teknisen laatujärjestelmän osaaminen ja hyvä käytännön kokemus. Ehdokkaalla tulee olla käytössään Suomen Standardoimisliitto SFS-INSTA 800-1:2019 ja SFS-INSTA 800-2:2019 laatujärjestelmä (17.5.2019) tai vastaava standardoitu laatujärjestelmä. Vahvistetut standardit ovat: Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800-1:2018) tai vastaava. Siivouksen tekninen laatu: Osa 2: Standardia 800-1 käyttävien yritysten ja henkilöiden sertifiointi. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (INSTA-800-2:2018) tai vastaava.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot on esitetty palvelusopimusluonnoksessa.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 142-349595
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.9.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.6.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019
«« Takaisin