«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Matkahuollon matkapalveluiden hankinta

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017783
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-411740

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Susanna Lamminmäki
Puhelin:+358 299570336
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Matkahuollon matkapalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Varusmiesten ja reserviläisten matkoja. Toimittaja järjestää sopimuksen perusteella tehtävät lipputuotteet ja matkakortit. Hankinnan kohteena on Matkahuollon matkakorteille ladattavat tuotteet ja varusmiesten ilmaismatkaliput. Toimittaja yhdistää yksityiset palvelupisteet ja yritykset valtakunnalliseksi palveluketjuksi. Sopimus 2 vuotta.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
Matkatoimistopalvelut ja vastaavat palvelut. (63510000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Valtakunnallinen, koko Suomea koskeva

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Matkahuollon Matkapalvelut kattavat seuraavat palvelut:

- matkakortit sekä korttitekniikkaan liittyvä tutkimus ja tuotekehitys.

-Matkahuollon omat myyntipisteet ja henkilökunta (asemakiinteistöt, laiturialueet, odotushallit, lipunmyynti):

- asiamiesverkoston ylläpito,

- aikatauluneuvonta internetissä, asemilla, puhelinpalveluna valtakunnallisesti (0200 4000),

- Matkahuollon valtakunnallisten joukkoliikenteen palveluiden ja tuotteiden valtakunnallinen markkinointi ja tiedotus.

-clearingpalvelut: mm. matkojen selvitys ja laskutus

tilitys joukkoliikenneyrittäjille:

- tilastointi ja matkakorttitapahtumien jatkuva valvonta ja tutkinta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Matkahuollonmatkapalveluja koskeva sopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
29.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oy Matkahuolto Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0111393-9
Postiosoite:Kaivokatu 10 A
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.8.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Suorahankinta HankL 1397/2016 40§ 2 mom 2 kohdan mukaisesti, vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Matkahuollon matkakortti on tällä hetkellä ainoa kortti, joka käy valtakunnallisesti kaukoliikenteessä. Matkahuollon matkakortille ei ole olemassa korvaavaa tuotetta. Oy Matkahuolto Ab:llä on ainoana koko Suomen kattava kaukoliikenteen verkosto. Hankinnalla mahdollistetaan matkakortin käyttö asevelvollisten matkustamisessa kaukoliikenteessä.

«« Takaisin