«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Helleasun alusasut

30.08.2019 06:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017773
Tarjoukset 31.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Y-tunnus 0952029-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internet-osoite (URL) http://www.puolustusvoimat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248508&tpk=708d37bc-984e-4c46-b98b-35867833c63f
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Helleasun alusasut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
2926/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee helleasujen M04 alusasuja. Arvioitu hankintamäärä: 458-6683 PAITA, ALUS-, HELLEASUN\M04; 6 000 kpl ± 20 % 458-6684 HOUSUT, ALUS-, HELLEASUN\M04; 14 300 kpl ± 20 % Tuotteiden valmistus vaatimukset ja toimitus teknisten spesifikaatioiden 2209-b ja 2210-b mukaisesti

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
100000.00 - 140000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Alusvaatteet. (18310000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa yleisissä kriteereissä vaaditut näytteet, sekä liitteet käytettävien materiaalien teknisistä ominaisuuksista (tuotevalmistajan tekninen spesifikaatio tai testausraportit vaatimuksien täyttymisestä), mukaan lukien tiedot valmistajista, valmistusmaista, joista vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa. Teknisinä tietoina hyväksytään seuraavanlaiset dokumentit: 1) Mikäli tarjottuihin alusasuihin käytetään materiaaleja, jotka hankitaan ostona valmistajalta, tällöin valmistajalla on ko. materiaalista tekniset tiedot, joilla vaatimuksenmukaisuus varmistetaan. (On valmistajan mallistossa ja myydään ns. standardoituna tuotteena.) 2) Jos materiaalit teetetään alihankintana Puolustusvoimien vaatimusten mukaisesti, laboratoriotestaustulokset vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tulee liittää tarjoukseen niiltä osin kuin on pyydetty. Tietojen on oltava yhtäpitäviä annettujen liitteiden kanssa ja ne on annettava samassa muodossa ja/tai mittayksikössä kuin vaatimus. Testausraportit eivät saa olla vuotta vanhempia. Näytteet ovat osa tarjousta ja ne on toimitettava Talousvarikolle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Tarjousnäytteiden pakkaukseen on merkittävä ”Helleasun alusasut, tarjouspyyntö 2926/2019”. Näytteet on merkittävä selkeästi ja viittaus näytteen numeroon on kirjattava tarjouspyynnölle. Teknisten tietojen mukaan lukien valmistajat on vastattava tarjottua tuotantoa. Tarjousnäytteiden on vastattava mainittuja vaatimuksia ja niiden on oltava teknisten tietojen mukaisia. Mikäli tarjousnäyte poikkeaa vaaditusta, tulee poikkeamista liittää näytteen mukaan kirjallinen selvitys. Poikkeamat eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, että vaatimustenmukaisuuden todentaminen estyy. Tarjousnäytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Mikäli tarjoaja tarjoaa yhdellä tarjouksella useampia näytteitä/käyttökohta, tarjottuja näytteitä käsitellään siten, että kaikkia tultaisiin käyttämään tuotannossa. Näin ollen kaikkien näytteiden tulee olla vaatimusten mukaisia. Tarjousnäytteitä ei palauteta. TARJOUSNÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN: Mikäli tarjousnäytteet lähetetään postitse, on osoite: 2. logistiikkarykmentti/Talousvarikko PL 100 13101 HÄMEENLINNA Mikäli tarjousnäytteet tuodaan (lähettipalvelu tai vastaava) käyntiosoite on: 2. logistiikkarykmentti/Talousvarikko Harvialantie 2 13210 HÄMEENLINNA Tarjousnäytteitä vastaanotetaan Talousvarikolla maanantai-torstai kello 8.00–15.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 8.00-13.00 välisenä aikana. Perusnäytteitä ei myydä (yksinkertainen tuote, jolloin tekninen spesifikaatio riittää).”

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Tarjouskilpailu toteutetaan avoimena kansallisena hankintamenettelynä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, myöh. hankintalaki) mukaisesti. Tarjouksen laatimisesta ja jättämisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoaja vastaa itse sille tarjouskilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista. Hankinnan vaiheet ovat seuraavat: 1. Hankintailmoitus sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2. Lisäkysymysten esittäminen 3. Hankintayksikön vastaukset lisäkysymyksiin 4. Tarjousten jättäminen 5. Tarjousten käsitteleminen a. Tarjousten avaaminen b. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen c. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen d. Tarjousten vertailu 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto 7. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen Tarjousten vertailu tehdään Päätöksenteon perusteet -kohdassa ilmoitetulla tavalla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta ja tarjousnäytteistä. Näytteet ovat osa tarjousta ja ne on toimitettava Talousvarikolle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Tarjousnäytteiden pakkaukseen on merkittävä ”Helleasun alusasut, tarjouspyyntö 2926/2019”.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin