«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy : HUONEISTO- JA PIENREMONTTIEN PUITEJÄRJESTELY

30.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017768
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 168-410016
Tarjoukset 11.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jva?id=248049&tpk=0b571e7d-ebe5-4654-af53-8ce0f7d68efd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0879243-6
Postiosoite:Vapaudenkatu 48-50, 3. kerros
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vesa Moisio
Puhelin:+385 142660838
Sähköpostiosoite:vesa.moisio@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jva.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jva

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jva?id=248049&tpk=0b571e7d-ebe5-4654-af53-8ce0f7d68efd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen vuokra-asuntoyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HUONEISTO- JA PIENREMONTTIEN PUITEJÄRJESTELY
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pyydämme tarjoustanne Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen huoneisto- ja pienremonteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan 3-10 puitesopimustoimittajaa. Valituksi tulevien puitesopimustoimittajien määrä riippuu tarjoajien tarjoamasta kokonaiskapasiteetista. Huoneisto- ja pienremontit toteutetaan kohdekohtaisilla urakoilla tarjouksissa annettavilla yksikköhinnoilla, joita sopimuskauden aikana päivitetään sähköisiin hintaluetteloihin. Hankinta sisältää myös optioita, jotka voivat koskea mitä tahansa hankintailmoituksen CPV-koodien sisältämiä rakennusalan tuotteita. Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. JVA:n omistuksessa ja hallinnoinnissa on tällä hetkellä noin 7000 asuntoa. Huoneistojen keskimääräinen pinta-ala on noin 53 m2. Lisätietoja kiinteistöistä löytyy myös JVA:n www-sivuilta osoitteesta http://www.jva.fi

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 14000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet. (44100000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn perusteella tilaajan on mahdollista tilata puitesopimustoimittajalta huoneisto- ja pienremontteja, joihin: a) sisältyy rakennusmateriaaleja tai b) ei sisälly rakennusmateriaaleja (työt toteutetaan tilaajan hankkimilla rakennusmateriaaleilla) tai c) hyödyntämällä sekä tilaajan, että urakoitsijan hankkimia rakennusmateriaaleja. Puitesopimustoimittajalta on mahdollista hankkia kaikkia niitä rakennusmateriaaleja, joille puitesopimustoimittaja on antanut hinnan sähköiseen luetteloon. Puitejärjestelyn perusteella on mahdollista hankkia myös sellaisia huoneisto- ja pienremontteja, jotka toteutetaan asukkaan ansaitseman JVA:n etupistekertymän perusteella (kts. lisätietoja https://www.jva.fi/sahkoisetpalvelut/pisteetkotiin/). Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin sopimusluonnoksessa ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Huoneistoremontteihin erikoistuminen (kts. kohta "Hankinnan kohteen kriteerit")15
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Vedeneristystöitä koskeva osaaminen (kts. kohta "Hankinnan kohteen kriteerit")5
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Muu vähimmäisvaatimukset ylittävä ammatillinen pätevyys (kts. kohta "Hankinnan kohteen kriteerit")10
Hinta 70
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta koskevat ehdot ovat sopimusluonnos -liitteessä. Sen mukaan puitejärjestely ja puitesopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu toisaalla tässä hankintailmoituksessa ja sen liitteissä. Ne koskevat mm. sopimuskauden jatkumisen mahdollisuutta neljää vuotta pidemmälle ajalle ja mahdollisuutta hankkia rakennustarvikkeita puitesopimuskumppaneilta.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Sopimuskautta koskevat ehdot ovat sopimusluonnos -liitteessä. Sen mukaan puitejärjestely ja puitesopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Hankintayksikkö on päätynyt toistaiseksi voimassa olevaan puitejärjestelyyn sillä perusteella, että näin hankintayksikkö voi saavuttaa hankintalain 2 §:n tavoitteet tehokkaasta julkisten varojen käytöstä ja laadukkaista hankinnoista suhdanneherkällä toimialalla.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.10.2019 14:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan aikaisintaan edellä kerrottuna ajankohtana. Avaustilaisuuteen ei voi osallistua muita kuin hankintayksikön edustajia. Avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Koska puitejärjestely on voimassa toistaiseksi ja koska hankintayksikkö on perustellusti ilmoittanut sen voivan olla voimassa pidempäänkin kuin neljä vuotta, seuraavaa ilmoituksen ajankohtaa on vaikea arvioida.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.8.2019
«« Takaisin