«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
TeeSe Botnia : Lehtitilaukset

29.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017741
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 167-408223
Tarjoukset 20.09.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=243737&tpk=0c8ab025-4f74-4ff4-9350-838fce350c4a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Kaasalainen
Puhelin:+358 401906237
Sähköpostiosoite:minna.kaasalainen@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vaasa.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Korsnäs
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0179699-5
Postiosoite:Strandvägen 4323
Postinumero:66200
Postitoimipaikka:Korsnäs
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Carola Bäckström
Sähköpostiosoite:carola.backstrom@korsnas.fi
NUTS-koodi:Korsnäs (K280)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.korsnas.fi/?lang=fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=243737&tpk=0c8ab025-4f74-4ff4-9350-838fce350c4a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lehtitilaukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sanomalehdet, aikakauskirjat, -julkaisut ja -lehdet. (22200000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia ammatti- ja aikauslehtien välittämisestä. Saatujen tarjousten pohjalta muodostetaan puitejärjestely ja puitesopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana siten, että sitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimus jatkuu ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa. Sopimuksen tavoiteaikataulu on sopimuskauden alkaminen 7.10.2019

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 420000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia ammatti- ja aikauslehtien välittämisestä. Sopimukseen sitoutuneet TeeSen asiakasyhteisöt tilaavat kotimaiset sanomalehdet pääosin suoraan kustantajilta, mutta kotimaisten sanomalehtien tulee olla saatavilla myös kilpailutettavan sopimuksen kautta. Toimittajia valitaan yksi (1). Hankintaan etukäteen sitoutuneen Vaasan kaupungin osalta sopimuksen arvioitu vuotuinen arvo on yhteensä sitoumuksetta noin 75 000 - 80 000 €, alv 0 %. Muiden hankintaan mahdollisesti myöhemmin liittyvien TeeSe Botnia Oy Ab:n suorien ja välillisten omistajien osalta sopimuksen vuotuinen arvo on arviolta sitoumuksetta yhteensä noin 25 000 €, alv 0 %. Kokonaisuudessaan sopimuksen sitoumukseton vuotuinen arvo on siis arviolta yhteensä noin 100 000 - 105 000 €, alv 0 %. Edellä esitetyt arviot perustuvat lehtitilauksia koskevan Vaasan kaupungin sopimuksen perusteella tehtyihin ostoihin. Arviot eivät sido tarjouksen pyytäjää tai sopimuksen käyttäjiä miltään osin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus solmitaan toistaiseksi voimassaolevina siten, että niitä ei voida irtisanoa ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42 §:ä siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona pyydetään tarjoajaan määrittelemään hinnoitteluehdot lääketieteellisille julkaisuille. Lääketieteellisten julkaisujen hankintaan ei sitouduta. Lisäksi optiona kysytään kotimaisten digilehtien yksittäisen digialustan hankinnan mahdollisuutta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 118-288959
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.9.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.9.2019 11:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.8.2019
«« Takaisin