«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Taideyliopisto : Taideyliopiston Sibelius-Akatemian soitinkuljetus ja -muuttopalvelut

29.08.2019 11:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017732
Tarjoukset 13.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Taideyliopisto
Y-tunnus 2500305-6
Yhteyshenkilö Timo Malmberg
Postiosoite Töölönkatu 3 A / PL 1
Postinumero 00097
Postitoimipaikka Taideyliopisto
Maa Suomi
Puhelin +358294472000
Sähköpostiosoite hankinnat@uniarts.fi
Internet-osoite (URL) https://www.uniarts.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250684&tpk=e42fd150-7585-466f-a333-3c6c282d15f4
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian soitinkuljetus ja -muuttopalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
227766
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Taideyliopiston soitinkuljetukset. Taideyliopistolla on kolme akatemiaa: Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Soitinkuljetukset kohdistuvat ensisijaisesti Sibelius-Akatemian tarpeisiin. Hankinta sisältää kaksi pääkokonaisuutta: 1) Soitinten muutto Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteeseen Töölönkadun toimipaikasta sekä muista akatemian toimipisteistä lokakuussa 2019. 2) Soitinten sisäiset siirrot toimipaikkojen sisällä ja toimipaikkojen välillä, kuten soitinten kuljettaminen huoltoon ja korjauksiin. Sibelius-Akatemian soitinverstas sijaitsee Nervanderinkadun toimipisteessä. Kokonaisuus 2. sisältää lisäksi soitinkuljetukset Uudenmaan alueella Taideyliopiston toimipaikkojen ja muiden opetus- ja esiintymispaikkojen välillä. VAPAAEHTOISET LISÄPALVELUT Tarjoaja voi halutessaan tarjota vapaaehtoisina lisäpalveluina soittimien varastointipalvelua sekä kuljetuspalveluita Uudenmaan ulkopuolella. Vapaaehtoisten lisäpalveluiden hinnat eivät vaikuta vertailuhintaan, eivätkä täten tarjouskilpailun lopputulokseen. TARJOUKSEN TULEE OLLA TARJOUSPYYNNÖN MUKAINEN Tarjous tulee tehdä kaikki tarjouspyynnön vaatimukset (mm. sopimus, tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset, JYSE-ehdot ym.) huomioiden.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siirto- ja muuttopalvelut. (98392000-7)
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
Kuljetusliikkeiden palvelut. (63520000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. tarjouspyynnön kohta 8, soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Menettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.9.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset tulee jättää sähköisesti Hanki-palvelua (Cloudia Kilpailutus) käyttäen ja tarjouksen tulee olla perillä yllä mainittuun määräaikaan mennessä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin