«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Työterveyslaitos : Markkinoinnin ja viestinnän palvelut

29.08.2019 12:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017727
Osallistumishakemukset 27.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Työterveyslaitos 0220266-9
Topeliuksenkatu 41b
00250
Helsinki

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Työterveyslaitos
Y-tunnus 0220266-9
Postiosoite Topeliuksenkatu 41b
Postinumero 00250
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kilpailutus@ttl.fi
Internet-osoite (URL) www.ttl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen STM:n alainen laitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Markkinoinnin ja viestinnän palvelut
Hankinnan kuvaus

Työterveyslaitos pyytää teitä antamaan tarjouksen Työterveyslaitoksen viestintä- ja markkinointipalveluista sopimuskaudelle (tavoite) 1.1.2020-31.12.2021. Hankinnan kohteena ovat viestintä ja markkinointipalvelut, jotka ovat jaettu osiin 1) markkinoinnin automaatio 2) markkinoinnin ja viestinnän tuotanto 3) mainonnan tuotanto 4) markkinoinnin strateginen konsultointi sekä 5) viestinnän strateginen konsultointi. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Kilpailutuksen kohteena oleva sopimus tehdään jokaiseen osioon vähintään kahden (2) palveluntuottajan kanssa, joiden kanssa edetään rajoitetun menettelyn mukaisesti. Tarjoajien lopullinen määrä on 2-10 (2 per osio).

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
220000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
Päänimikkeistö
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. osallistumishakemuslomakkeen liite 2 "Ehdokasta koskevat soveltuvuusvaatimukset".

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. osallistumishakemuslomake ja sen liitteet.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ks. osallistumishakemuslomake ja sen liitteet.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
2-10 (2 per osio)
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

vähintään 31.12.2019 asti.

Lisätietoja

Osallistumishakemuslomake ja sen liitteet ovat tämän ilmoituksen liitteinä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Osallistumishakemuslomake.docx

LIITE 5A, Vähimmäisvaatimukset (osio 1, markkinoinnin automaatio).docx

LIITE 5B, Vähimmäisvaatimukset (osio 2, markkinoinnin ja viestinnän tuotanto).docx

LIITE 5C, Vähimmäisvaatimukset (osio 3, mainonnan tuotanto).docx

LIITE 5D, Vähimmäisvaatimukset (osio 4, markkinoinnin strateginen konsultointi).docx

LIITE 5E, Vähimmäisvaatimukset (osio 5, viestinnän strateginen konsultointi).docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin