«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki : Matkatoimistopalvelut

29.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017721
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 167-408907
Tarjoukset 04.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245650&tpk=001d73cd-8332-402a-a1d3-1d553c9926b3

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sirkka Hiltunen
Puhelin:+358 931031548
Sähköpostiosoite:sirkka.hiltunen@hel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin Konsernihankinta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2299269-6
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245650&tpk=001d73cd-8332-402a-a1d3-1d553c9926b3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Matkatoimistopalvelut
Viitenumero:
H050-19, HEL 2019-008581
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. (63500000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupunki pyytää tarjousta matkatoimistopalveluista. Matkatoimistopalveluna hankitaan kotimaan ja ulkomaan matkat ja majoituspalvelut sekä muut tähän sopimukseen liittyvien palveluiden järjestäminen/välittäminen tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupunki hankkii matkatoimistopalvelua, joka käsittää mm. lento-, laiva- ja junalippujen tilaukset sekä hotellivaraukset Suomessa ja ulkomailla, ryhmä-, kokous- ja kongressimatkat ja autonvuokrauksen. Helsingin kaupunki kantaa vastuunsa ilmastomuutoksen torjunnassa ja on Maailman toimivin kaupunki- kaupunkistrategiassaan sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja -toimiin. Strategian mukaan Helsinki on hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki haluaa hankinnoissaan huomioida ilmastopäästöjen vähentämisen ja edellyttää palveluntarjoajalta valmiutta toteuttaa Tilaajan lentopäästöjen kompensoinnin ja raportoinnin palvelukuvauksen mukaisesti. Palvelu sisältää tämän lisäksi mm. matkojen varaukset, matkojen järjestämisen, lippujen ja varausten peruutukset ja muutokset, yritys- ja matkustajaprofiilien hallinnan, sähköisen itsevarausjärjestelmän, kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvät palvelut, koulutuksen ja opastuksen, palvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä sekä muita matkoihin liittyviä toimenpiteitä hankintayksikön puolesta ja sitä varten. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Myöhemmin mahdollisesti voimaan tuleva kansallinen sote- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan tämän sopimuksen arvoon. Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakamisesta syntyvä tarve koordinoida eri osien sopimuskumppaneita vaarantaisi vakavasti sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa määräajan kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ellei sopimusta irtisanota. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan 1.1.2020.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:4.10.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.8.2019
«« Takaisin