«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk : Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet

29.08.2019 09:55
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017718
Tarjoukset 27.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk
Y-tunnus 0992445-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kontinkankaan yksikkö
Postiosoite Kiviharjuntie 6
Postinumero 90220
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinta@osekk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.osao.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/osekk?id=234018&tpk=8997c6b2-cbd8-4887-b335-85639a5a4dd9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
D/203/02.08.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Oulun seudun ammattiopisto OSAO hankkii hiusalan tuotteita ja tarvikkeita opetuskäyttöön ja maksulliseen palvelutoimintaan. Tuotteiden tulee olla laadukkaita ja opetus- sekä maksulliseen palvelutoimintaan soveltuvia. Tavoitteena on muodostaa ko. hiusalan tuotteiden ja niiden toimituksesta hankintalain mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita, ja jotka kattavat laajasti hiusalan tuotteet ja tarjoavat toimivan toimituspalvelukonseptin. Puitejärjestelyyn valitaan yksi (1) toimittaja tuotekorikohtaisesti. Toimittajien valinta suoritetaan tuotekorien perusteella. Tilaajalla on oikeus ostaa valituilta toimittajilta tuotekorien ulkopuolisia tuotteita mm. ekologisia, hajustamattomia ja miesten tuotteita, uusia tuotesarjoja, uusilla innovatiivisilla tavoilla toteutettuja tuotteita, koneita, laitteita ja muita tuotteita, joita voidaan tarvita opetuksessa ja/tai opetuksen järjestämisessä. Sopimus ei tule sisältämään määräostovelvoitetta. Tällä hetkellä koulutusta annetaan OSAOn Kontinkankaan yksikössä. Tilaajan organisaatiossa tai tiloissa voi sopimuskauden aikana tapahtua järjestelyjä, joista seuraa muutoksia määrissä, tiloissa, organisaatiorakenteessa ja/tai sijainnissa. Muutokset eivät saa aiheuttaa hinnantarkistuksia. Tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntöasiakirjasta sekä seuraavista liitteistä: Liite 1 Hankintasopimus hiusalan tuotteet ja tarvikkeet Liite 2 Jyse Tavarat 2014 (Huhtikuu 2017 päivitysversio)

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hiustenhoitoaineet ja -tarvikkeet. (33711600-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulun seutu (S171)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous ja pyydetyt todistukset ja liitteet tulee toimittaa suomen kielellä, tarjousasiakirjat ovat saatavilla vain suomen kielellä. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä/syistä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin