«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Transkraniaalisten sähköstimulaatiolaitteiden vuokraus (tDCS)

29.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017717
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 167-408179
Tarjoukset 02.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=249342&tpk=b2052b91-a7ba-4e59-bb35-19a4577d549d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postiosoite:Kiinamyllynkatu 4-8
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:irtaimistohankinnat@tyks.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vsshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=249342&tpk=b2052b91-a7ba-4e59-bb35-19a4577d549d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Transkraniaalisten sähköstimulaatiolaitteiden vuokraus (tDCS)
Viitenumero:
TP225/19EU
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde: Liitteessä 1 mainitut laitteet ja niihin liittyvät tarvikkeet jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla. Hankintayksikkö: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP). Hankintapäätös tehdään hankintapäätöksen tekohetkellä voimassaolevan VSSHP:n toimintasäännön mukaisin toimivaltuuksin. Sopimuskausi: Sopimuskausi on 2 vuotta ja 1 + 1 +1 vuoden optio. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2020. VSSHP päättää ja ilmoittaa option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Transkraniaalisten sähköstimulaatiolaitteiden vuokraus (tDCS) ja niiden kulutustarvikkeiden hankinta

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1600000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Mahdolliset optiokaudet 1 + 1 + 1 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Rinnakkaiset tarjoukset: Rinnakkaiset tarjoukset hyväksytään siten, että tarjoaja voi antaa enintään kaksi (2) itsenäistä, toisistaan täysin erillistä tarjousta. Saman tarjoajan itsenäisiä, toisistaan täysin erillisiä tarjouksia käsitellään kuitenkin kuin kahden tai useamman eri toimittajan tarjouksia.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.10.2019 09:00
Paikka: VSSHP hankintatoimisto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.8.2019
«« Takaisin