«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Larsmo Kommun : Grundförbättring av Vassvägen

29.08.2019 10:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017711
Tarjoukset 16.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Larsmo Kommun 0180857-0 /
Avdelningen för tekniska tjänster
1275Bjarne Häggman
Norra Larsmovägen 30
68570
Larsmo
Puh. +358447877220

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Larsmo Kommun
Y-tunnus 0180857-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Avdelningen för tekniska tjänster
Yhteyshenkilö Bjarne Häggman
Postiosoite Norra Larsmovägen 30
Postinumero 68570
Postitoimipaikka Larsmo
Maa Suomi
Puhelin +358447877220
Sähköpostiosoite bjarne.haggman@larsmo.fi
Internet-osoite (URL) www.larsmo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Grundförbättring av Vassvägen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
1275
Hankinnan kuvaus

Till entreprenaden hör grundförbättring av gata (väg och dränering) i enlighet med planen inklusive anskaffningar enligt dokumenten om anbudsbegäran och ritningar

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt. (45220000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Larsmo (K440)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
23.9.2019 - 16.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Entreprenören ska antingen ha en kompetens, konstaterad av Byggandets Kvalitet BYKVA rf,

inom den sektor som föreskrivs i anbudsbegäran eller så ska entreprenören lämna in utredningar i enlighet med beställaransvarslagen för att utreda kompetensen, dessa utredningar är skatteskuldsintyg och meddelande om uppfyllandet av betalningsskyldighet av pensionsavgift, intyg på registrering till momsredovisning.

Entreprenören bör ha utfört motsvarande arbeten tidigare och ha kapacitet för att utföra arbetet inom utsatt tid.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Entreprenören ska ange tillräckliga utredningar om prestationsförmågan och yrkesinriktad kompetens

för jämförelse av anbuden enligt följande:

- referensförteckning,

- personer som ansvarar för att genomföra byggprojektet,

- utredning av entreprenörens arbetskraft.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

En månader efter sista inlämningsdatum

Lisätietoja

Entreprenadhandlingarna erhålls på begäran av Bjarne Häggman, e-post: bjarne.haggman@larsmo.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsingfors
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin