«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kiinteistö Oy Kummun Kodit : Kummun Kotien siivouspalvelut 2020-2022

29.08.2019 10:06
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017708
Tarjoukset 27.9.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
KOY Kummun Kodit
Siivouspalvelut 2020-2022Mervi Kolehmainen
Hovilankatu 2
PL 47, 83501
Outokumpu
Puh. +358505993836

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiinteistö Oy Kummun Kodit
Y-tunnus 0901892-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja KOY Kummun Kodit
Yhteyshenkilö Juuso Hieta
Postiosoite Hovilankatu 2
Postinumero 83501
Postitoimipaikka Outokumpu
Maa Suomi
Puhelin +358458672481
Sähköpostiosoite juuso.hieta@outokummunteollisuuskyla.fi
Internet-osoite (URL) www.kummunkodit.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja KOY Kummun Kodit
Yhteyshenkilö Mervi Kolehmainen
Postiosoite Hovilankatu 2
Postinumero PL 47, 83501
Postitoimipaikka Outokumpu
Maa Suomi
Puhelin +358505993836
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@kummunkodit.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntaomisteinen kiinteistöosakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kummun Kotien siivouspalvelut 2020-2022
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Siivouspalvelut 2020-2022
Hankinnan kuvaus

Kiinteistö Oy Kummun Kotien omistamien kiinteistöjen siivous listauksen ja palvelukuvauksen mukaisesti. liite: kiinteistötiedot ja tarjouslomake.

Kohteiden pinta-alatiedot eivät ole tarkkuusmitattuja. Ennen palvelusopimusten laadintaa siivottavat alueet käydään valitun palveluntarjoajan kanssa alueittain läpi.

Urakoitsijoilla on mahdollisuus tutustua opastetusti kohteisiin 17.9.2019 klo. 9.00 alk.

Ilmoittautuminen tutustumiseen etukäteen s-postitse Mervi Kolehmaiselle. Kokoontuminen Outokummun Kaupungintalon pääaulassa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksen liitteenä on toimitettava yrityksen palvelu- ja laatukuvaus sekä referenssit (tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät tarvittavat tiedot sekä selvitys yrityksen työnjohdon ja henkilökunnan ammatillisesta koulutuksesta ja aiemmasta työkokemuksesta. Näitä käytetään laadun arvioinnissa).

Tarjoaja voidaan sulkea hintavertailun ulkopuolelle, jos sen tilaajavastuulain mukaisissa selvityksissä on epäselvyyksiä, tarjoajaan kohdistuu hankintalaissa mainittuja pakollisia poissulkuperusteita tai sillä on tarjousaineistosta todennettavissa olevaa kokemusta siivousalasta alle kolme vuotta. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tulee toimittaa myös mahdollisista aliurakoitsijoista.

Tarjous siivousalueittain tehdään tarjouspyynnön liitteenä olevaa excel-lomaketta käyttäen, jonka tarjoajan nimenkirjoitusoikeuden omaava edustaja/prokuristi on allekirjoittanut.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Yrityksen laatu- ja palvelukuvaus sekä referenssit.

Selvitys yrityksen työnjohdon ja henkilökunnan ammatillisesta koulutuksesta ja aiemmasta työkokemuksesta.

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Hankintalaki (mm. pakolliset poissulkuperusteet).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Selviävät liitteenä olevista dokumenteista:

* tarjouspyyntö

* palvelukuvaus

* kiinteistöluettelo

* tarjouslomake

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kuukautta.

Lisätietoja

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjouksen liitteenä on toimitettava seuraavat tilaajavastuulain alaiset tiedot:

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

• Kaupparekisteriote.

• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.

• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Mikäli urakoitsija käyttää aliurakoitsijaa tulee toimittaa edellä mainitut todistukset myös aliurakoitsijasta. Mikäli tilaajan em. aineistot löytyvät tilaajavastuu.fi - palvelusta, riittää siitä maininta tarjouksessa. Niiltä osin, kun ym. tiedot ovat ko. palvelussa puutteelliset, pyydetään ne toimittamaan erikseen liitteenä.

Todistusten tulee olla rästittömät.

Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Siivous tarj.pyyntö 2020-2022.pdf

palvelukuvaus_liite_kilpailutus_Kummun_Kodit_2020-.pdf

Kiinteistöluettelo_Kummun_Kodit_siivous2020-.pdf

Tarjouslomake_KKK_siivousalueet_2020-.xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin