«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy : Emäkosken koulun KVR-urakka

29.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017706
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 167-407754
Tarjoukset 04.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kuha?id=250460&tpk=8ad02e78-ed40-40d4-a47b-ddbaffb43cff

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2397232-0
Postiosoite:Suupantie 2
Postinumero:33960
Postitoimipaikka:Pirkkala
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Seija Rantala
Puhelin:+358 505962884
Sähköpostiosoite:seija.rantala@kuhaoy.fi
NUTS-koodi:Nokia (K536)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuhaoy.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kuha

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kuha?id=250460&tpk=8ad02e78-ed40-40d4-a47b-ddbaffb43cff
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Emäkosken koulun KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Nokian kaupunki pyytää KVR-urakkatarjouksia Emäkosken koulun rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Emäkosken yläkoulun suunnittelun ja rakentamisen vaiheessa 1 ja nykyisen koulun purkamisen ja pihan rakentamisen valmiiksi vaiheessa 2. Koulu toimii työmaan kanssa samalla tontilla koko ajan koulun loma-aikoja lukuun ottamatta. Uusi koulu suunnitellaan ja rakennetaan 55 yläkouluoppilaalle ja n. 60 henkilökunnan jäsenten käyttöön. Hankkeen laajuu on 7172 brm2. Urakan ajalliset tavoitteet on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. KVR-urakka Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jolloin urakoitsija suunnitteluttaa ja rakentaa tilaajan viitesuunnitelmien pohjalta koulurakennuksen täysin valmiiksi Emäkosken koulun tontille, osoitteeseen Ruskeepäänkatu 30, 37120 Nokia.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 16000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Nokia (K536)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Nokian kaupunki pyytää tarjouksia Emäkosken koulun rakennusurakasta. Tarjoajan tulee ottaa suunnitelmissa huomioon rakennuspaikalla sijaitseva, koko rakennustyön ajan toiminnassa oleva nykyinen koulurakennus. Urakka suoritetaan kahdessa vaiheessa seuraavasti: 1. Uudisrakennus 2. Vanhan koulurakennuksen purku ja piha-alueiden rakentaminen Tarkempi sisältö on esitetty urakkalaskenta-asiakirjoissa. Urakoitsija valitaan urakkakilpailun perusteella ja urakkasopimus tehdään kokonaistoteuttajan (KVR -urakoitsijan) kanssa. KVR-urakka suoritetan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. KVR-URAKKA: Rakennushanke käsittää Emäkosken koulun kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. KVR-urakka sisältää kohteen kokonaissuunnittelutyöt, rakennustekniset työt, LVIAJ - tekniset työt ja sähkötekniset työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa, työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut aliurakoitsijoita ja rakennuttajaa varten (ks. YSE 1998: 1 §, 3 § ja 4 §). KVR -urakkaan kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuden lisäksi YSE 1998 2 §:n sisältämät sivuvelvollisuudet seuraavin täsmennyksin: a) Rakennusalue KVR -urakoitsija saa korvauksetta käyttöönsä rakennuskohteen toteuttamisessa tarvittavan rakennuttajan hallinnassa olevan alueen. Rakennuspaikalla koko rakennusajan toimivan koulun toimintaedellytykset tulee ottaa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. KVR -urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia kaikista työnaikaisista järjestelyistä kuten ajoteistä, mahdollisten kaivantojen tekemisestä, kuivana pidosta, valaistuksesta jne. KVR -urakoitsijan on pidettävä rakennusalue koko työn ajan hyvässä ja siistissä kunnossa. KVR -urakoitsija on vastuussa haltuunsa ottamastaan rakennuttajan omaisuudesta. b) Työnaikainen sähköenergia, lämpö, vesi ja viemäri KVR -urakoitsija huolehtii tarpeellisten väliaikaisten sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta, kustannuksista sekä tarvittaessa lupamenettelyistä. Rakennuttaja ei vastaa urakoitsijoille tulevista haitoista ja vahingoista, jotka johtuvat voimansiirrossa mahdollisesti sattuvista häiriöistä ja keskeytyksistä. Rakennuttaja ei teetä kohteessa erillisurakoita urakkarajojen rajaamilla alueilla, pois lukien urakka-asiakirjoissa eritellyt hankinnat urakkaohjelman mukaisesti. KVR -urakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR -urakoitsijan on toimitettava työmaa-alueesta työmaasuunnitelma rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta (ks.YSE 1998: § 6). Urakkasuorituksen 1. vaiheen on oltava täysin valmis ja luovutettu rakennuttajalle 31.7.2021 mennessä (ks. YSE 1998: 17 §). Urakkasuorituksen 2. vaiheen on oltava täysin valmis ja luovutettu rakennuttajalle 31.12.2021 mennessä (ks. YSE 1998: 17 §).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
16000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:4.11.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.8.2019
«« Takaisin