«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Muuramen kunta : Auraus- ja talvikunnossapitourakka

29.08.2019 09:13
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017703
Tarjoukset 27.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Muuramen kunta 0176699-9 /
Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto
Minna Länsisalmi
Virastotie 8/PL1
40951
MUURAME
Puh. +35814659651
Fax. +35814659659

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Muuramen kunta
Y-tunnus 0176699-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto
Yhteyshenkilö Minna Länsisalmi
Postiosoite Virastotie 8/PL1
Postinumero 40951
Postitoimipaikka MUURAME
Maa Suomi
Puhelin +35814659651
Sähköpostiosoite minna.lansisalmi@muurame.fi
Faksi +35814659659
Internet-osoite (URL) http://www.muurame.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Auraus- ja talvikunnossapitourakka
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee kaavakatujen ja kevyen liikenteen väylien sekä muiden erikseen osoitettavien teiden/piha-alueiden talviaurauksen. Auraus pitää sisällään lumenaurauksen, sohjon ja polanteiden poiston, lumenlähisiirtoja/läjitystä em. liikenneväyliltä ja piha-alueilta. Hankinta sisältää aurauksen toteuttamiseen tarvittavan ajoneuvokaluston, sen operoinnin sekä tarvittavan henkilöstön.

Kunta hoitaa osittain katujen hiekoituksen, mutta ulkopuolista kalustoa tarvitaan täydentämään hiekoitusta. Tarjoaja voi tarjota hiekoitusta oman kalustoresurssien mukaan.

Ajoneuvoyksikön tulee olla käytettävissä koko talvikunnossapitokauden kaikkina vuorokauden aikoina (varallaolovelvoite) siten, että ajoneuvoyksikkö aloittaa työn itsenäisesti talvikunnossapidon ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti tai tilaajan tekemästä hälytyksestä.

Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Aurattavat alueet on jaettu kuuteen aurausalueeseen, joissa toimii yksi aurausyksikkö/aurausalue.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
Päänimikkeistö
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. (90600000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Muurame (K500)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 15.4.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

kts. tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

kts. tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

kts. tarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk.

Lisätietoja

kts. tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyynto__liitteet_lomakkeet_Talvikunnossapito_Muurame2019.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin