«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki / sivistys-ja kulttuuripalvelut / tapahtuma-aluepalvelut : Oulun Musiikkikeskuksen äänentoistolaitteisto

28.08.2019 16:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017697
Tarjoukset 16.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki / sivistys-ja kulttuuripalvelut / tapahtuma-aluepalvelut
Y-tunnus 0187690-1
Yhteyshenkilö Jari Leviäkangas
Postiosoite PL 27
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358447038101
Sähköpostiosoite jari.leviakangas@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=249800&tpk=6ee7c6a7-dde2-4424-ae3d-edcf39e127b4
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Oulun Musiikkikeskuksen äänentoistolaitteisto
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/5568/02.08.00/2019
Hankinnan kuvaus

Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut, tapahtuma-aluepalvelut, pyytää tarjoustanne äänentoistojärjestelmästä Oulun Musiikkikeskus Madetojan saliin tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tavoitteena on hankkia mahdollisimman hyvin salin akustiikkaan integroitava salikaiutinjärjestelmä, jonka tekniset ominaisuudet mahdollistavat laadukkaasti monipuolisen konsertti- ja tapahtumaohjelmiston toteuttamisen. YLEISTÄ Musiikkikeskuksen salin muoto ja akustiset olosuhteet edellyttävät kaiuttimilta hallittua suuntaavuutta, esitettävän ohjelmiston edellyttämää riittävää äänenpainetta sekä mahdollisimman tasaista toistovastetta kaikissa katsomon osissa. Tässä hankinnassa hankitaan alla kuvatut laitteet. Laitteet korvaavat olemassa olevat laitteet. Toimitus on laitetoimitus. Valittu toimittaja toimittaa laitteet ilmoitettuun osoitteeseen. Tilaaja asentaa laitteet paikalleen sekä kytkee laitteet. Laitetoimittaja ohjeistaa ja valvoo laitteiden asennuksen. Tarjoaja tekee järjestelmälle perussäädöt, ja toimittajan järjestelmäspesialisti virittää laitteiston käyttökuntoon. Lisäksi laitetoimittaja järjestää tilaajan edustajille käyttökoulutuksen. JÄRJESTELMÄ Hankittava kaiutinjärjestelmä koostuu linjasäteilijäkaiuttimista, subwoofereista ja point source front fill -kaiuttimista. Kaiutinjärjestelmä rakentuu kaiuttimista ja integroiduista kaiutinprosessoreista/vahvistimista. Kaiuttimille syötetään signaali vahvistimelta kaiutinkaapelia pitkin. Vahvistimet sijoitetaan erilliseen laitehuoneeseen, jotta mahdollisten vahvistimien vikatilanteiden hoitaminen onnistuu tarvittaessa kesken esityksen. Vahvistimet yms. tulee asentaa Musiikkikeskuksen nykyiseen laiteräkkiin. Äänijärjestelmän kytkentäpisteet tulee sijaita lavalla sekä yleisökäytävillä kahdessa (2) erikseen määritetyssä kohdassa. - Tähän määritetään yleisössä olevat kaksi (2) lokaatiota, jossa mahdolliset äänimiehet tulevat työskentelemään Koko äänijärjestelmän käynnistys tulee olla mahdollista yhdestä (1) painikkeesta. Järjestelmän toimintakuntoa tulee pystyä monitoroimaan käyttäen kaiutinvalmistajan ohjausohjelmistoa ja käyttäjän tulee saada järjestelmältä ilmoitus mahdollisista vikatilanteista. Tarjoaja toimittaa selkeän kuvaksen laitteistosta ja sen ominaisuuksista salin venueinfoon liitettäväksi. Tilaajan hyväksymä kuvaus tulee toimittaa asennuksen yhteydessä. Kaikkien tarjottavien kaiuttimien ja niiden kaiutinprosessoreiden / vahvistimien tulee olla koko järjestelmän osalta samalta valmistajalta. Näin varmistetaan yhtenäinen sointi koko järjestelmän osalta ja järjestelmä on helposti hallittavissa yhdestä ohjelmasta. Lisäksi usein näin toimittaessa kaiuttimien vaihevasteet ovat yhteneväiset ja jakopisteissä eri kaiutinryhmien välillä saavutetaan hyvä summautuminen. Järjestelmä koostuu kahdeksasta (8) Line Array-kaiuttimesta per puoli, kahdesta (2) ripustettavasta subwooferista ja kuudesta koaksiaalisesta front fill-kaiuttimesta, yhtä vahvistinkanavaa kohti voi olla enintään kaksi kaiutinta. Kaiutinjärjestelmällä tulee pystyä saavuttamaan 102dBA (+/-3dB) äänenpaine koko katsomo- ja parvialueelle. Yksittäisen linjasäteilijäkaiuttimen MAX SPL (maksimiäänenpaine) tulee olla vähintään 138 dB (pink noise Crest factor 4), jotta voidaan varmistaa järjestelmälle riittävä suorituskyky ja yliohjausvara. Järjestelmän mallinnuksesta tulee toimittaa seuraavat tähystyskuvat: 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz ja broad band A-weighted pink noise, sekä aktiivinen mallinnustiedosto. Tähystyskuvista tarkistetaan, että kaikilla pyydetyillä taajuuksilla järjestelmän taajuusvaste katsomoalueella mahtuu +/3dB:n vaihteluikkunan sisään. Järjestelmän tulee täyttää seuraavat vaatimukset: - Tehdastakuun tulee koko kaiutinjärjestelmän osalta olla vähintään 5 vuotta - Kaiutinjärjestelmän mallinnus- ja ohjausohjelmistot tulee olla saatavilla Apple OSX ja Windows -käyttöjärjestelmille ilman erikseen myytäviä lisenssejä tai laitteita. - Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) referenssikohdetta. Referenssikohteiden tulee olla samaa mallia, mitä tarjoaja tarjoaa tässä tarjouskilpailussa. Tarjottava salikaiutinjärjestelmä tulee olla toimitettuna vähintään 400 hengen konsertti- tai teatterisaleihin - Vahvistimissa tulee olla samanaikaisesti käytettävissä neljä analogista ja digitaalista sisääntulokanavaa. Vahvistin kanavien määrä TOP, kaiuttimille per puoli tulee olla vähintään 4 kanavaa. - Kaiutinelementtien tulee olla symmetrisesti sijoiteltu kaiutinkoteloon - Subwoofer-kaiutinklusterissa tulee olla vähintään 2kpl 18"-kaiutinelementtejä suunnattuna kuuntelusuuntaan - Front Fill kaiuttimien tulee olla rakenteelta koaksiaalisia, joissa on vähintään 8” kartioelementti. Kaiuttimen avauskulman tulee olla vähintään 90 astetta. Kaiuttimen tulee kyetä vähintään 129dB äänenpaineeseen (pink noise Crest factor 4). Kaiuttimessa tulee olla integroitu kaiutinteline -adapteri. Kaiuttimen korkeus tulee olla max 250 mm vaakaan asennettuna. - subwooferkaiuttimet ripustetaan (1) yhdestä pisteestä, yhtenä kokonaisuutena ja asetetaan kardioidikonfiguratioon - Kaikki ripustettava täytyy minimissään täyttää 2006/42/EC ja BGV-C1 -mukaiset standardit - Kaiutinjärjestelmä tulee olla kaiutinvalmistajan ohjelmistoa käyttäen oltava muokattavissa niin, että kaiutinjärjestelmän äänenpaine jakaumaa voidaan muokata ja parvelle menevä ääni voidaan tarvittaessa vaimentaa, ilman että sillä on vaikutusta alakatsomoon, mikäli parvella ei ole yleisöä. Koska musiikkikeskuksessa on paljon kiertueiden vierailuita, tulee järjestelmän olla yleisesti tunnettu ja hyväksytty järjestelmä. Koska valtaosa teknisistä raidereista määrittelee hyväksyttävät PA-laitteistot, ei hankintaan voida hyväksyä laitemerkkiä, jota vierailijat eivät kelpuuta. Mikäli kaiutinjärjestelmä ei kelpaa vierailijalle, tulee niissä tapauksissa tilaajalle ylimääräisiä kuluja sekä ylimääräistä ajankäyttöä. Edellä mainitusta syystä tarjotulta järjestelmältä vaaditaan, että tarjottu laitemerkki on yleisesti tunnettu ja hyväksytty PA-laitteisto. Seuraavassa luetellaan merkit, joita on useimmin pyydetty kolmen vuoden ajalla. Esimerkiksi hyväksyttyjä merkkejä ovat: D&B, L'acoustics, Meyer, Kling&Freitag, Nexo, Alcons, Turbosound, Martin audio. CE-MERKINTÄ Sähköllä toimivien kojeiden on oltava CE-merkittyjä. Toimittajan tulee esittää pyydettäessä vaatimustenmukaisuusvakuutus. Sähköllä toimivien laitteiden on täytettävä EMC direktiivi 89/336/EEC. MUUT ASIAT Järjestelmälle tulee olla saatavissa asiatunteva tuki- ja huoltopalvelut, lyhyellä varoitusajalla. Vikatilanteessa tulee paikalle saada huoltopalvelu 8h sisällä vikailmoituksesta. KÄYTTÖKOULUTUS Tarjotun hinnan tulee sisältää lisäksi yhden (1) työpäivän mittaisen käyttökoulutuksen Musiikkikeskuksen henkilökunnalle. Tarjoaja ei voi periä koulutuksesta erillistä hintaa. Tarjoajan tulee pitää koulutus tilaajan osoittamassa paikassa Leevi Madetojan katu 1-3. Käyttökoulutus on pidettävä kuukauden kuluessa tilauksesta tilaajan kanssa sovittuna ajanhetkenä. AIKATAULU Laitteiden tulee olla toimitettuna tilaajan osoittamaan paikkaan (Leevi Madetojan katu 1-3) yhden (1) kuukauden kuluessa tilauksesta.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
60000.00 - 70000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Äänentoistolaitteet. (32331300-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä (hankintalaki 32 §) Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan tarjouksensa osana antaman vakuutuksen siitä, että se täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 4. Tarkastaa tarjouksen hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille asianosaisille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjouskilpailun perusteella solmittava sopimus ei muodosta valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin