«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen ELY-keskus : Tievalaistuksen kartoitus ja digitointi 2019-2020 Varsinais-Suomi ja Satakunta

28.08.2019 14:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017679
Tarjoukset 16.9.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen ELY-keskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Kyösti Reinikka
Postiosoite PL 236
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358295023071
Sähköpostiosoite kyosti.reinikka@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247229&tpk=4db61673-ac0f-4ab1-8c5d-251b98beedcb
Hankintayksikön luonne
Muu: Alue- tai paikallistason virasto/laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tievalaistuksen kartoitus ja digitointi 2019-2020 Varsinais-Suomi ja Satakunta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VARELY/2776/2019
Hankinnan kuvaus

Väyläviraston on pidettävä yllä luotettavaa sijaintikarttaa maantiealueille sijoitetuista maanalaisista ja maanpäällisistä rakenteista. Tämä edellyttää valtion omistamien tievalaistuslaitteiden kartoittamista ja digitointia. Väyläviraston tievalaistusverkon ominaisuus- ja sijaintitietoja ylläpidetään valtakunnallisen verkkotieto- ja omaisuudenhallintajärjestelmän tietokannassa. Tievalaistusverkon kartoituksen ja digitoinnin avulla valtio pystyy täyttämään lainsäädännöstä tulevat verkonhaltijaa koskevat vaatimukset. Tässä palvelutoimeksiannossa jatketaan vuonna 2018 aloitettua Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden tievalaistusten kartoitusta ja digitointia. Tilaaja antaa pyydettäessä tarjoajille Väyläviraston KeyLight-järjestelmään katseluoikeuden hankinta-alueesta tarjousajaksi. Järjestelmästä voi tarkistella hankinta-aluetta ja kartoituskohteiden sijaintia. Tilaaja on varannut toimeksiannon toteuttamiseen varoja, joiden määrää ei voida ylittää. Tilaaja päättää toimeksiannon laajuuden budjettinsa mukaisesti. Sopimuskatselmuksessa määritellään toimeksiannon laajuus.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Satakunta (FI196)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin