«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Ympäristöministeriön Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttö

30.08.2019 10:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017674
Tarjoukset 30.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Ympäristöministeriö
VN/5785/2019Jemina Suikki
Aleksanterinkatu 7
00023
Rakennetun ympäristön osasto

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ympäristöministeriö
Yhteyshenkilö Jemina Suikki
Postiosoite Aleksanterinkatu 7
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Rakennetun ympäristön osasto
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Internet-osoite (URL) www.ym.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ympäristöministeriön Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VN/5785/2019
Hankinnan kuvaus

Ympäristöministeriö on kehittänyt Suomen oloihin soveltuvan rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän osana Vähähiilisen rakentamisen tiekartan toimenpiteitä. Arviointimenetelmä on tehty yhdessä alan asiantuntijoiden ja Green Building Council Suomen kanssa. Lähtökohtana ovat eurooppalaiset standardit sekä EU:n uudet rakennusten resurssitehokkuuden Level(s)-indikaattorit. Menetelmä saatetaan nyt alan toimijoiden koekäyttöön sen jatko kehittämiseksi. Tällä tarjouspyynnöllä etsimme soveltuvia hankkeita koekäyttöön.

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttö on kaikille avoin, mutta korvauksen saaviksi valitaan maksimissaan 15 rakennushanketta rakennuksen elinkaaren eri vaiheista, jossa tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen otanta hankkeista. Koekäyttöön osallistuville hankkeille korvataan maksimissaan 3000 EUR (euroa), jolla voidaan kattaa osa vähähiilisyyden arvioinnista aiheutuvista aloituskuluista. Korvausta voidaan hakea sekä julkisiin että yksityisiin uudis- ja korjausrakentamisen hankkeisiin. Korvaus annetaan erityisesti asuinkerrostaloihin ja julkisiin palvelurakennuksiin kohdistuville hankkeille.

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttön tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
7.10.2019 - 30.6.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Liitteessä 1. on ilmoitettu ehdokkaiden soveltuvuutta koskevat vaatimukset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 16.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Hankehaku rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttöön.pdf

Hankehakulomake_hankintasopimus.docm

Sopimusmalli.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Ympäristöministeriö
Postiosoite 123
Postinumero 123
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite jemina8@hotmail.com
Faksi +358 295643314
Internet-osoite www.ym.fi
«« Takaisin