«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne : Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu

19.09.2019 10:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017668
Tarjoukset 22.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2265415-2
Tuomas Aikkila
PL 66
85801
Haapajärvi
Puh. +358444456196
Fax. +3588764002

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Y-tunnus 2265415-2
Yhteyshenkilö Tuomas Aikkila
Postiosoite PL 66
Postinumero 85801
Postitoimipaikka Haapajärvi
Maa Suomi
Puhelin +358444456196
Sähköpostiosoite tuomas.aikkila@selanne.net, selanne@selanne.net
Faksi +3588764002
Internet-osoite (URL) http://www.selanne.net
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen (jatkossa Tilaaja) asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu. Hankinta on jaettu viiteen osaan. Osa 1: Pyhäjärven kotihoito. Osa 2: Haapajärven kotihoito. Osa 3: Reisjärven kotihoito. Osa 4: Koivikko Haapajärvi. Osa 5: Honkalinna Reisjärvi. Yksi osa voi koostua yhdestä tai kahdesta alueesta ,joten yhdellä osalla voi olla joko yksi tai kaksi toimitusosoitetta. Tarkemmat tiedot osista ja toimitusosoitteista ovat liitteessä (Hankinnan osat). Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet koneellisesti jaettuna annoskohtaisiin pusseihin. Palvelu sisältää reseptien hallinnoinnin, asiakkaiden kokonaislääkityksen tarkistamisen sekä lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja toimittamisen Tilaajan toimipoisteisiin. Palvelun tulee olla suomenkielinen. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa tulee noudattaa kaikkia potilaan hoitoon, lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Lait ja määräykset koskevat myös mahdollista alihankintaa.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
450000 - 700000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Päänimikkeistö
Apteekkipalvelut. (85149000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nivala-Haapajärven seutu (S176)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2024

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

ks. liite

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

ks. liite

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

ks. tarjouspyyntö

Hankinnan kohteena on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen (jatkossa Tilaaja) asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu. Hankinta on jaettu viiteen osaan. Osa 1: Pyhäjärven kotihoito. Osa 2: Haapajärven kotihoito. Osa 3: Reisjärven kotihoito. Osa 4: Koivikko Haapajärvi. Osa 5: Honkalinna Reisjärvi. Yksi osa voi koostua yhdestä tai kahdesta alueesta ,joten yhdellä osalla voi olla joko yksi tai kaksi toimitusosoitetta. Tarkemmat tiedot osista ja toimitusosoitteista ovat liitteessä (Hankinnan osat).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.10.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.12.2019 saakka

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Liite 3.Tarkka kuvaus lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelut 2019.docx

Liite 5 - Tarjouslomake Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu 2019 Liite.docx

Liite 1Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelut 2019.docx

Liite 2 - Tarjoajaa koskevat vaatimukset Lääkkeiden koneellinen annosjakelun palvelu.docx

Liite 4 Hankinnan osat.docx

Liite 6. Tarjoajan Alihankinta lääkkeiden koneellinen annosjakelun palvelu.docx

Liite 7. - Sopimusluonnos lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu 2019.docx

Jyse 2014 palvelut_päivitetty 4_2017 – kopio.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin