«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin Väylä Oy : Kiinteistönhuoltopalvelut 2019

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017663
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-415640
Tarjoukset 02.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Väylä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2053349-6
Postiosoite:c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy, Vuorikatu 5 A
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@kh-yhtiot.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kantakaupunginisannointi.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postiosoite:Erottajankatu 19 a 11
Postinumero:00130
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hankintajuristit.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöhallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiinteistönhuoltopalvelut 2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin Väylä Oy:n kiinteistönhuoltopalvelut hankinta-asiakirjoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. (50700000-2)
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin Väylä Oy:n kiinteistönhuoltopalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamenettelyn lopputuloksena Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen.

Hankittavat kiinteistönhuoltopalvelut koostuvat seuraavista osa-alueista:

1. Kiinteistön yleishoito kiinteistön huolto-ohjelman mukaisesti

2. Kiinteistön ulkoalueiden hoito kiinteistön huolto-ohjelman mukaisesti

3. Teknisen tuen palvelut.

Hankinnan kohde ja palveluille asetetut vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

Hankinta-asiakirjat on asetettu ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa, sähköiseen hankintajärjestelmään.

Hankintajärjestelmään tulee rekisteröityä osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/helsinginvayla

Hankinnan tunniste kyseisessä järjestelmässä on ”Kiinteistönhuoltopalvelut 2019”.

Rekisteröitymisen jälkeen tarjoaja voi kirjauta sähköiseen hankintajärjestelmään osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajan tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.11.2019. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:2.10.2019 13:00
Paikka: Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankinta-asiakirjat on asetettu ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa, sähköiseen hankintajärjestelmään.

Hankintajärjestelmään tulee rekisteröityä osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/helsinginvayla

Hankinnan tunniste kyseisessä järjestelmässä on ”Kiinteistönhuoltopalvelut 2019”.

Rekisteröitymisen jälkeen tarjoaja voi kirjauta sähköiseen hankintajärjestelmään osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default

Hankintayksikkö järjestää kiinteistöhuoltopalveluiden hankinnan kohteena olevien tilojen esittelytilaisuuden 16.9.2019 klo 13:00. Tilaisuuden kesto on noin kaksi (2) tuntia. Tilaisuus voi olla myös ilmoitettua lyhyempi.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua erikseen. Ks. ilmoittautumisohjeet tarjouspyynnöstä.

Tilaisuuteen osallistuminen on edellytys tarjouksen jättämiselle hankinnassa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019
«« Takaisin