«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Väylävirasto : INFORMAATIOTILAISUUS JA MARKKINAVUOROPUHELUT: Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hanke, palvelusopimus

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017648
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-414505

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lars Westermark
Puhelin:+358 295343838
Sähköpostiosoite:lars.westermark@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
INFORMAATIOTILAISUUS JA MARKKINAVUOROPUHELUT: Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hanke, palvelusopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9), Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on kutsu palveluntuottajille osallistua 10.10.2019 klo 11:30 – 18:00 Helsingissä pidettävään hankkeen yleiseen informaatiotilaisuuteen, sekä tämän jälkeen järjestettävään luottamukselliseen sähköiseen kyselyyn sekä mahdollisiin kahdenvälisiin markkinavuoropuheluihin. Kyseessä ei siis ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus. Hankkeesta kiinnostunut palveluntuottaja voi osallistua sähköiseen kyselyyn ja mahdollisiin kahdenvälisiin markkinavuoropuheluihin, vaikka ei osallistuisi informaatiotilaisuuteen. Tilaisuuksiin ja kyselyyn osallistuminen ei sido ketään niihin osallistuvaa tahoa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hailuoto (K072) , Oulu (K564)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan alueilla.

Hankintavaiheessa kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä, investointivaiheessa pääsääntöisesti Oulussa.

Oulu
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeessa korvataan nykyinen lauttaliikenteellä toimiva yhteys Hailuotoon rakentamalla kiinteä yhteys, joka sisältää pengertien ja kaksi siltaa. Hanke toteutetaan PPP-mallilla sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen, rahoituksen sekä sopimusaikaisen ylläpidon ja kunnossapidon. Hankkeen tämän hetkinen valtuus on 116,9 milj. euroa. Hankkeen hyötykustannussuhde on yleissuunnitelman mukaisesti n. 1,9. Hankinta on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2020, mikäli vesilupa tämän mahdollistaa. Lisätietoja hankkeesta osoitteessa: vayla.fi/hailuoto

II.2.14) Lisätiedot:

Hankkeen tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimiva liikenneyhteys Hailuodon ja mantereen välillä, lyhentää matka-aikoja sekä parantaa elinkeinotoiminnan ja Hailuodon maankäytön kehitysedellytyksiä.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
3.2.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Informaatiotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 24.9 mennessä osoitteeseen terhi.honkarinta@vayla.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite sekä osallistujat tilaisuuteen. Ilmoittautuminen on kuitenkin vapaaehtoinen ja se auttaa tilaisuuden käytännön järjestelyissä. Ilmoittautumalla saa linkin, jonka kautta saa lisätietoa markkinavuoropuhelun edetessä.

INFORMAATIOTILAISUUDESSA 10.10.2019 kerrotaan hankinnan valmistelun tilanteesta sekä tarjouspyyntöasiakirjojen ja sopimusaineiston keskeisestä sisällöstä ja suunnitelluista muutoksista verrattuna Väyläviraston edellisiin PPP-hankkeisiin. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden verkottua muiden hankkeesta kiinnostuneiden kesken.

Tilaisuudessa esitellään hankinnan vaihtoehtoiset aikataulut (vesilupapäätöksen aikataulusta riippuen) sekä aineisto, jonka pohjalta kahdenväliset markkinavuoropuhelut on suunniteltu käytävän.

Aineistossa käsitellään mm:

- Palvelusopimuksen alustavaa riskienjakoa,

- Tiesuunnitelmaa ja hankkeen muita lähtötietoja,

- Suunniteltuja ehdokkaiden soveltuvuusvaatimuksia sekä vertailuperusteita,

- Hankkeen taloutta ja maksumekanismia.

Esitetty aineisto toimitetaan kokonaisuudessaan sekä suomen että englanninkielisenä tilaisuuden jälkeen kiinnostuksensa ilmoittaneille. Tilaisuudesta tehdään videotallenne, joka jaetaan hankkeesta kiinnostuneille.

Tilaisuuden puheenvuorot pidetään pääosin suomeksi, mutta tilaisuudessa on englanninkielinen simultaanitulkkaus. Esitysaineistot ovat suomeksi ja englanniksi.

SÄHKÖISELLÄ KYSELYLLÄ kartoitetaan ehdokkaiden näkemyksiä mm:

- Hankintamenettelystä ja hankinnan aikataulusta,

- Ehdokkaiden soveltuvuusvaatimuksista,

- Vertailuperusteista,

- Lisäpohjatutkimustarpeista,

- Mahdollisista muista kehitysehdotuksista.

Sähköinen kysely julkaistaan 18.10 mennessä ja vastaukset pyydetään toimittamaan 15.11.2019 mennessä.

KAHDENVÄLISET MARKKINAVUOROPUHELUT järjestetään mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Niissä voidaan keskustella alan toimijoiden kanssa syvemmin informaatiotilaisuudessa esitetyistä teemoista ennen hankintailmoituksen julkaisemista. Kahdenvälisiin keskusteluihin voivat osallistua yhdessä sellaiset organisaatiot, jotka suunnittelevat yhteenliittymän perustamista.

Mahdolliset kahdenväliset markkinavuoropuhelut palveluntuottajille järjestetään 17 -19.12.2019 ja 7.1.2020 – 10.1.2020. Keskusteluaika 3 h /palveluntuottaja. Tilaisuudet pidetään Helsingissä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019
«« Takaisin