«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Istekki Oy : Chatbot -ratkaisut

28.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017646
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 166-406210
Tarjoukset 30.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=247093&tpk=da718888-f0e3-4383-8374-7101b43b8be9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Istekki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292633-0
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:70601
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Simolin
Puhelin:+358 407003875
Sähköpostiosoite:antti.simolin@istekki.fi
Faksi:+358 176180999
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.istekki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/istekki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=247093&tpk=da718888-f0e3-4383-8374-7101b43b8be9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICMT-palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Chatbot -ratkaisut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet. (48500000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa vuoropuhelu puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kanssa ja toteuttaa chatbot-ratkaisuja kulloinkin parhaaksi katsotulla toteutustavalla. Selvyyden vuoksi mainitaan, että chatbot-ratkaisu voi sisältää myös chat-sovelluksen tai chatbot voidaan liittää jo olemassa olevaan chat-sovellukseen. Puitejärjestelyyn valitut toimittajat voivat olla toimittamassa chatbot-tuotteen käyttöoikeuksien (lisenssien) lisäksi chatbot-ratkaisun käyttöönottoon, chatbotin opettamiseen ja ohjelmointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen, tuki- ja ylläpitopalveluita, koulutus- sekä konsultointipalveluita. Palvelu voi tuottaa joko pilvipalveluna verkon kautta tai vaihtoehtoisesti Istekin osoittamaan palvelinlaitteistoon asennettua ohjelmistoa hyödyntäen. Kuhunkin toimeksiantoon soveltuva toteutustapa valitaan Tilaajan järjestämissä minikilpailutuksissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet. (48500000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HANKINNAN TAUSTA Tarjouspyynnön tavoitteena on koota yhteen chatbot-teknologiaa tuottavia toimittajia ja mahdollistaa tämän teknologian kehittyminen ICMT-palveluissa käytettäväksi. Palvelujen saatavuuden ja kulloisenkin asian vaatiman erityisosaamisen turvaamiseksi toimeksiannot kilpailutetaan ns. minikilpailutuksina. HANKINNAN KOHTEEN TARKEMPI KUVAUS Hankinnan kohde ja siihen liittyvät pakolliset vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 4 Ratkaisukuvaus ja 5 Vaatimusmäärittely. Tarjottavan palvelun tulee vastata yllä mainittua hankinnan kohteen kuvausta ja täyttää pakolliset vaatimukset. PUITEJÄRJESTELYN KUVAUS Tilaaja tekee jokaisen puitejärjestelyyn valitun toimittajan kanssa puitesopimuksen, joka tulee voimaan sopimuksen allekirjoituspäivänä. Puitesopimuksella Tilaaja ei sitoudu tilaamaan toimittajalta tuotteita tai palveluita, eikä Tilaajalla ole määräostovelvoitetta palveluiden hankintaan. Sopimus ei anna Toimittajalle yksinoikeutta Tilaajan tässä Sopimuksessa määriteltyjen Palveluiden hankintoihin. Puitesopimuksen allekirjoittaneet toimittajat voivat osallistua puitejärjestelyn voimassaoloaikana Tilaajan järjestämiin minikilpailutuksiin, joita Istekki toteuttaa omien tai loppuasiakkaidensa tarpeiden ja vaatimusten pohjalta. Istekki toimii kattavasti Manner-Suomessa ja tuottaa ICMT-palveluita mm. sairaanhoitopiireille, kunnille ja kaupungeille. Ajantasainen lista Istekin asiakkaista löytyy osoitteessa www.istekki.fi. Puitejärjestelyn ja minikilpailutusten toimintamalli on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella ilmoittamalla siitä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.9.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.8.2019
«« Takaisin