«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hyria koulutus Oy : Teollisuuskatu 22a, keskuskeittiön ilmastointialakatto

28.08.2019 10:32
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017641
Tarjoukset 26.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hyria koulutus Oy
Y-tunnus 2250205-2
Yhteyshenkilö Katri Leskinen
Postiosoite Torikatu 18
Postinumero 05800
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +358197783000
Sähköpostiosoite katri.leskinen@hyria.fi
Faksi +35819450798
Internet-osoite (URL) http://www.hyria.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hyria?id=250691&tpk=980c68dd-9276-4b9b-87e4-fa77aa7bc0dd
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammatillinen oppilaitos, Osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Teollisuuskatu 22a, keskuskeittiön ilmastointialakatto
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
250691
Hankinnan kuvaus

Teollisuuskatu 22a:n keskuskeittiön ilmastointialakaton toimitus ja asennus peruskorjaushankkeen aikana. Peruskorjaushankkeesta on käynnissä erillinen tarjouskilpailu. Tarjouspyynnön liitteenä myös urakkaohjelma ja urakkarajaliite, jotka ovat laskennassa olevan rakennusurakan asiakirjoja. Tämä toimitus liittyy osana tähän urakkaan. Urakkarajaliitteen kohdassa 7.6 on kirjattu toimittajien urakkarajoista sekä töistä ja velvoitteista suhteessa toisiin urakoitsijoihin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331200-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Riihimäki (K694)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.1.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat tarjouskilpailun aikana, niin ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä sähköisesti tarjouspalvelut.fi/hyria kautta. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kulut ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjous tulee jättää suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin