«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : TAKTISET ENSIHOITOTUOTTEET

28.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017639
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 166-406193
Tarjoukset 30.09.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250511&tpk=500ef749-4160-4535-8a0d-6bb4e932ed2f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250511&tpk=500ef749-4160-4535-8a0d-6bb4e932ed2f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TAKTISET ENSIHOITOTUOTTEET
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Farmaseuttiset esineet. (33680000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee 11 taktisten ensihoitotuotteen puitejärjestelyä vuosille 2020 - 2021 sekä optiona sopimusta voidaan jatkaa vuosille 2022-2023. Vuosittaisten kotiinkutsujen arvo on arviolta 300 000 EUR, joka voi ylittyä tai alittua riippuen tuotteiden vuosittaisesta hankintatarpeesta. Ensimmäinen kotiinkutsutilaus vuodelle 2020 tullaan tekemään sopimuksen allekirjoitamisen jälkeen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on 11 taktista ensihoitotuotetta: 1. PEITE, PELASTUS-\TSB VIHREÄ/ HOPEA (10350505) 2. HAAVASIDE, SULKEVA, LIIMAUTUVA\ILMARINTA (10426065) 3. HÄTÄILMATIESARJA\KIRURGINEN (10386683) 4. SIDE, ENSI-\ISO VATSANALUEEN (10402153) 5. PUTKI, NENÄ-NIELU-\28FR KK STER (10342874) 6. NEULA, PUNKTIO-, ILMARINTA\2,0X80 MM (10314222) 7. PEITE, PELASTUS-\225X275MM (10066266) 8. PEITE, PELASTUS-\250G LITTEÄ (10436054) 9. LÄMPÖPAKKAUSLIINA\86X122CM (10095389) 10. LÄMPÖPAKKAUS\TAITOS 41X46CM (10095388) 11. HAAVANSULKIJA, ITSETARTTUVA,\ITCLAMP 50 (10379308) Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi Tarjoajan tulee antaa hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut tarjoajan soveltuvuutta ja tarjouspyynnön vaatimusten täyttymistä osoittavat tiedot tarjoajasta, tuotteista ja materiaaleista. Tiedot on annettava samassa muodossa ja/tai mittayksikössä kuin vaatimus. Tarjotuista tuotteista tulee selkeästi myös ilmoittaa nimi, valmistajan tuotenimi tai/ja tuotenumero, valmistaja ja valmistusmaa (tiedosto ladataan kohdassa hankinnan kriteerit). Tarjoajan antamien teknisten tietojen, mukaanlukien valmistajat, on vastattava tarjottuja tuotteita. Tarjouksen mukana toimitetut muut dokumentit ja pyydetyt liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä. Tarjoajan tulee antaa tuotteiden yksikköhinnat (alv 0 %) tarjouspyynnön liitteenä 2 olevalla hintalomakkeella. Hinnat annetaan vuosille 2020-2023 ja jokaiselle tuotteelle on määritelty 4 hintakategoriaa, joita tullaan käyttämään sopimuskauden aikana kotiinkutsuissa. Yksikköhinta määräytyy kotiinkutsussa tilattavan määrän mukaan. Tarjoajan tulee ladata hintalomake tarjouksen liitteeksi. Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta. Tarjouspyynnön vastainen tarjous hylätään. Pyydettäessä Tarjoajalla on valmius toimittaa lisätietoja tarjottavien tuotteiden teknisistä ominaisuuksista (tuotevalmistajan tekninen spesifikaatio) ja laatutodistukset sekä tarjotuista tuotteista näytteet, joiden perusteella voidaan todentaa vaatimustenmukaisuus. Lisätiedot ja/tai näytteet tulee Tarjoajan toimittaa 14 vuorokauden kuluessa pyynnöstä Tarjoajan, joka tullaan valitsemaan toimittajaksi, tulee tuotenäytteet toimittaa ja niitä tullaan käyttämään toimitusnäytteinä sopimuskauden aikana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa vuosille 2022-2023. Hankintayksikön on ilmoitettava sopimuksen jatkamisesta viimeistään 30.11.2021.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus puitejärjestelyn jatkamisesta vuosille 2022-2023. Hankintayksikön on ilmoitettava sopimuksen jatkamisesta viimeistään 30.11.2021.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.9.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.9.2019 14:12

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.8.2019
«« Takaisin