«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Panoslaatikoiden hankinta

28.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017637
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 166-407611
Osallistumishakemukset 27.9.2019 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen henkilötunnus 0952029-9
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite purchase3.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.puolustusvoimat.fi
Tarjousten ja osallistumispyyntöjen sähköinen toimittaminenhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249002&tpk=6011535f-ae3e-447f-b846-cf1be3c890b3
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Panoslaatikoiden hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat havupuusta valmistettavat panoslaatikot. Panoslaatikoita käytetään panosten pakkaamiseen, varastointiin, maastojakeluun ja kuljettamiseen suoraan loppukäyttäjälle tai logistisen ketjun eri väliportaille. Panoslaatikoita kuljetetaan soveltuvien maasto- ja maantiekuorma-autojen kuormatiloissa ja erilaisissa perävaunuissa. Laatikoita käsitellään traktorin ja trukin piikein sekä kantorivoista. Panoslaatikoiden tekniset vaatimukset esitetään tarkemmin tarjouspyynnössä tämän osallistusmishakemuksen ehdot täyttäville tarjoajille. Valmistuspiirrustuksiin ja hankinnassa käytettäviin vastaanottovaatimuksiin sekä menettelyohjeisiin, joita tulee noudattaa laatikoiden valmistuksessa, on tutustuttava tarjouksen tekemiseksi Puolustusvoimien tiloissa Tampereella tarjouspyynnössä esitettynä aikana. Valitulta toimittajalta edellytetään kykyä hoitaa valmistus ja toimitus annettujen määräaikojen sisällä. Tuotantoerää ennen on toimitettava koe-erä, jonka hyväksynnän jälkeen annetaan lupa tuotantoerän valmistamiselle. Koe-erä sisältyy tilauksen määrään. Toimitusehto DAP Haapajärvi, Finland (Incoterms 2010). Tarjouskilpailu toteutetaan rajoitettuna EU-hankintamenettelynä julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (myöh. putu-laki, 1531/2011) mukaisesti. Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2019/C 95/01 ML4.b.2 kohta) määritetystä tuotteesta, jotka liittyvät kohdan ML4a tuotteisiin; erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut pommit, torpedot, raketit, ohjukset, muut räjähteet ja panokset ja niihin liittyvät varusteet ja lisälaitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan kohteena oleva panoslaatikko on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Kuljetuslaatikot. (44619300-5)
II.1.7 Tietoa alihankinnasta
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille ja mahdollisesti ehdotetuilleKyllä
Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksistaKyllä
Hankintaviranomainen/-yksikkö voi velvoittaa sopimuspuoleksi valitun tarjoajan tekemään kaikki tai tietyt alihankintasopimuksen direktiivin 2009/81/EY III osaston mukaisessa menettelyssäEi
Sopimuspuoleksi valitulla tarjoajalla on velvollisuus eritellä, mitkä osat tai minkä osan tarjouksestaan se aikoo teettää alihankintana vaaditun osuuden yli, sekä ilmoittaa jo nimetyt alihankkijatKyllä
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Vuoden 2019 hankittava määrä on 3000-4000 panoslaatikkoa.

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

1005000.00 - 1005000.00 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Optio vuonna 2020: 1000-5000 laatikkoa, Optio vuonna 2021: 1000-5000 laatikkoa, Optio vuonna 2022: 1000-6000 laatikkoa.

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta ei voi jatkaa

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.2 Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

Toimittaja laskuttaa verkkolaskulla. Maksuehto 30 pv netto tavaran ja laskun hyväksytystä vastaanotosta.

III.1.4 Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot

Kyllä

Määritelty soveltuvuusvaatimuksissa.

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Määritelty soveltuvuusvaatimuksissa.

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin:

Määritelty soveltuvuusvaatimuksissa.

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Määritelty soveltuvuusvaatimuksissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Määritelty soveltuvuusvaatimuksissa.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Määritelty soveltuvuusvaatimuksissa.

III.3 Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot

III.3.1 Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle
Ei
III.3.2 Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys

Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Alin hinta

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.3 Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saatavuutta koskevat ehdot

Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:

Asiakirjat ovat maksullisia: Ei

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.9.2019 klo 9.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

Muut kielet:

Osallistumishakemuksen liitteet voivat olla joko suomeksi tai englanniksi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
28.8.2019
«« Takaisin