«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iisalmen kaupunki/Elinvoimapalvelut : Elinvoimaselvitystyö, Hyvinvointitoiminnan mahdollisuudet Kankaan liikuntapuistossa

28.08.2019 10:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017630
Tarjoukset 20.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Iisalmen kaupunki, Kirjaamo
PL 10
74101
Iisalmi

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iisalmen kaupunki/Elinvoimapalvelut
Y-tunnus 9086071-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Iisalmen Kaupunki
Yhteyshenkilö Terho Savolainen
Postiosoite Pohjolankatu 14
Postinumero 74101
Postitoimipaikka Iisalmi
Maa Suomi
Puhelin +358406305328
Sähköpostiosoite terho.savolainen@iisalmi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.iisalmi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Iisalmen kaupunki, Kirjaamo
Postiosoite PL 10
Postinumero 74101
Postitoimipaikka Iisalmi
Sähköpostiosoite kirjaamo@iisalmi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.iisalmi.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Elinvoimaselvitystyö, Hyvinvointitoiminnan mahdollisuudet Kankaan liikuntapuistossa
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö koskee Kankaan liikuntapuiston alueelle keväällä tehdyn “Hyvinvointiyrittäjyyden mahdollisuudet Kankaan liikuntapuistossa” -selvityksen loppuraportissa esille nousseiden asioiden jatkoselvitystä.

Kankaan alueen mahdollisuuksia hyvinvointiyrittäjyyden näkökulmasta tutkittiin Iisalmen kaupungin tilaamassa selvitystyössä kevään 2019 aikana ja loppuraportti ”Hyvinvointiyrittäjyyden mahdollisuudet Kankaan liikuntapuistossa” valmistui huhtikuussa 2019. Rahoitusta selvitys-työlle on saatu Ylä-Savon Veturilta.

Selvitystyössä nousi esiin suunnittelualueen eri toimijoiden välisiä vahvoja synergioita ja halukkuutta uudenlaiseen palvelutuotantoon ja yhteistyöhön. Lisäksi selvityksessä suunnattiin katseita Kankaan alueen kehittämiseen uimahallihankkeen valmistumisen jälkeen.

Jatkoselvityksen / tarjouspyynnön kohteet:

1) Toteutettavuusselvitys seikkailupuiston rakentamisesta Kankaan liikuntapuistoon. Selvityksessä tulee olla konkreettinen esitys seikkailupuiston sijoittamisesta liikuntapuiston alueelle huomioiden uuden kaavan asettamat rajoitukset, liikuntapuiston välineet, kokonaiskustannukset ja alustava liiketoimintasuunnitelma seikkailupuiston ylläpitämisestä.

2) Selvitys ravintola- ja kahvilatoiminnan kehittämisestä. Tässä tulee huomioida loppuraportissa esille nousseet asiat kuten alueelle sijoittuvan yrittäjän esille nousseet tarpeet lounasravitolatoiminnasta, yhteistyö kolmannen sektorin ja kaupungin kanssa sekä uuden uimahallin kahviotoiminnan mahdollinen yksityistäminen. Selvityksessä tulee olla konkreettinen esitys edellä mainituista asioista sekä ko. toimintamalli koko aluetta ja toimijoita hyödyntävästä toiminnasta.

3) Selvitys “yhden luukun periaatteesta” pienyritysten, elämys-, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden sekä kunnallisen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden- ja tuotteiden välittämiseksi Ylä-Savon alueen yrityksille ja matkailijoille. Iisalmi ja Tienoot matkailutoimijoiden yhteistyössä on mukana 34 yläsavolaista jäsentä. Jäsenet ovat yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä ja ne tarjoavat mm. ravintola-, majoitus-, kulttuuri-, liikunta- ja elämyspalveluita. Alueen kärkiyrityksissä vierailee vuosittain satoja asiakasryhmiä. Siitä syystä kärkiyritykset ovat toivoneet yhden luukun ”verkkokauppaa”, josta kaikki alueen palvelut löytyisivät ja olisivat ostettavissa mahdollisimman helposti. Yhteinen alusta helpottaisi vierailujen järjestäjän työtä. Tätä kautta helpotettaisiin palvelujen ostoa omalta alueelta. Tällainen verkkokauppa tai alusta hyödyttäisi taloudellisesti sekä teollisuusyrityksiä että palvelu-tuottajia.

Iisalmi ja Tienoot matkailutoimijoille tehdyn selvityksen mukaan Ylä-Savon matkailun vahvuudet ja tulevaisuuden kärkikohteet ovat alueen tapahtumat ja hyvinvointimatkailu. Tämä selvitys- hanke tukee vahvasti myös alueen matkailun kehittämistä.

Loppuraportin täytyy olla valmiina 31.12.2019 mennessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Iisalmi (K140)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
- 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarjouspyyntöasiakirjoista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso tarjouspyyntöasiakirjoista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Katso tarjouspyyntöasiakirjoista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.9.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.10.2019 saakka.

Lisätietoja

Mikäli tarjoajilla on kysymyksiä tarjouksen laatimiseen liittyen, ne tulee esittää sähköpostitse osoitteeseen terho.savolainen@iisalmi.fi 6.9.2019 mennessä ja niihin vastataan keskitetysti 11.9.2019.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö, Hyvinvointitoiminnan mahdollisuudet Kankaan liikuntapuistossa.pdf

https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Tarjouspyynnot

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin