«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kauniaisten kaupunki : Nuorisotalon peruskorjauksen LVIA-suunnittelu

28.08.2019 09:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017627
Tarjoukset 20.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kauniaisten kaupunki
Y-tunnus 0203026-2
Yhteyshenkilö Ilona Lehto
Postiosoite Kauniaistentie 10
Postinumero 02700
Postitoimipaikka Kauniainen
Maa Suomi
Puhelin +358950561
Sähköpostiosoite ilona.lehto@kauniainen.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kauniainen.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kauniainen?id=250782&tpk=47cbf237-7d00-4446-a125-fb97d4f8f5b5
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Nuorisotalon peruskorjauksen LVIA-suunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241/10.03.02/2019
Hankinnan kuvaus

Tämän tarjouspyynnön mukaisen hankinnan kohteena on Kauniaisten nuorisotalon peruskorjauksen luonnos- ja toteutussuunnittelun sekä suunnittelun työmaa- ja takuuaikaiset tehtävät tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyssä laajuudessa. Hankkeen laajuus on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa. Hankinnan tavoitteena on saada kyseisen palveluhankinnan sopimuskumppaniksi LVIA-suunnittelija, jolla on kyseisen hankkeen kannalta riittävä osaaminen ja kokemus taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 (RT10-11290) tehtävien hoitamisesta. Tehtävän sisällön laajuus on tehtävänluettelon TATE18 (RT10-11290) kohdat D-K sekä tehtäväluettelon liitteiden mukaisten tehtävien hoitamisesta. Laajuus sisältää lisäksi tarjouspyynnön liitteessä 1 ja 2 ja sen liitteissä erikseen merkityt ja mainitut tehtävät. Tarjouksen valintaperusteena käytetään tarjouksen hinnan ja laadun yhteispistemäärää. Tarjousvertailuun valitaan kelpoisuusvaatimukset täyttävien tarjoajien tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja sisällölliset vaatimukset. Tarjousten vertailussa käytetään alla esitettyjä painotuksia. • Kokonaishinta (painotus 50 %) • Työsuunnitelma (painotus 50 %) Työsuunnitelman laatua arvioidaan seuraavasti: - työryhmän osaamista, soveltuvuutta, asiantuntijuutta toimeksiannon suhteen (max 25 pistettä) - Työtehtävien ja työmäärän jakautumista työryhmän jäsenten osaamisen ja soveltuvuuden suhteen (max 15 pistettä) - Miten korjaushankkeen erityisvaatimukset on huomioitu laadunvarmistuksessa (max 10 pistettä)Tarjouksesta tulee ilmetä tuntihinnat sekä kokonaishinta alv 0%. Kokonaishinnan tulee sisältää matkakustannukset ja kilometrikorvaukset. Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle hybridi-ilmanvaihdosta vastaava suunnittelija sekä osoittaa miten hybridi-ilmanvaihdon suunnitteluun tarvittava erityisosaaminen on järjestetty työryhmässä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi yllä mainittujen vaatimusten mukaan. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemistään tarjouksista. Sopimuksessa noudatetaan Konstulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE2013. Hankintayksiköllä on oikeusperustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset ja jättää hankinta tekemättä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalta edellytetään, että se on rekisteröitynyt kaupparekisteriin ja suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Kelpoisuuden vähimmäisvaatimuksena edellytetään toimeksiantoon esitettäviltä vastuulliselta LVI-suunnittelijalta kokemusta painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelusta. Kokemusta edellytetään vähintään kahden kohteen painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelusta viimeisen 3 vuoden ajalla. Referenssikohteiden laajuuden tulee vastata toimeksiannon laajuutta. Referenssikohteiden tulee olla sellaisia, joissa toimeksiantoon esitettävä suunnittelija on toiminut suunnittelijana luonnos- ja toteutussuunnittelun ajan. Referenssikohteiden rakennustöiden tulee olla jo valmistuneita tai vuonna 2019 valmistuvia kohteita. Toimeksiantoon nimettyä henkilöä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan kelpoisuuden arviointia varten on tarjoajan liitettävä tarjoukseensa kaupparekisteriote sekä tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006, § 5) mukaiset selvitykset ja todistukset. Tarjoajien kelpoisuuden arviointia varten on tarjoajan liitettävä tarjoukseen referenssiluettelo, josta vaadittu aiempi kokemus käy ilmi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin