«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : ASEMAKAAVOITUKSEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITEJÄRJESTELY

28.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017615
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 166-406861
Tarjoukset 10.10.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=244030&tpk=1a59a92f-3dcc-4209-8c18-abc51969cb61

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Hannikaisenkatu 17
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Leila Strömberg
Puhelin:+358 407718867
Sähköpostiosoite:leila.stromberg@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=244030&tpk=1a59a92f-3dcc-4209-8c18-abc51969cb61
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ASEMAKAAVOITUKSEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITEJÄRJESTELY
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuskumppanit ovat Jyväskylän kaupungin Asemakaavoituksen kumppaneita, jotka suunnittelevat kaupungin ohjauksessa Jyväskylän yhdyskuntarakennetta. Sopimuksen kohteena ja toimeksiantoina ovat mm. suunnittelutehtävät, jotka vaihtelevat selvityksistä ja esisuunnitelmista yhdyskunta- ja aluesuunnitteluun. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1. Moniosaaja -toimeksiantojen osa-alueeseen haetaan kahta kumppania moninaisiin suunnittelutoimeksiantoihin ja kehitystyöhön. 2. Uudet ratkaisut ja luovuus -toimeksiantojen osakokonaisuuteen etsitään kumppania, joka tuottaa ensisijaisesti luovia ja uusia ratkaisuja. Hankinnan kohteet on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa sopimusluonnos -asiakirjassa (Liite 0b).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:vain yhtä osaa
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:1

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Moniosaajatoimeksiantojen -osakokonaisuus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Moniosaajatoimeksiantojen -osakokonaisuuden ehdot ja sisällöt on kuvattu liitteenä olevassa sopimusluonnos -asiakirjassa. Osakokonaisuuden toimeksiannoissa voidaan tarvita monipuolisesti mm.: • yhdyskuntarakenteellista maankäytön suunnittelua eri tasoilla (tontti, kortteli, alue) ja mittakaavassa, • mitoitustarkastelua, • rakentamisen ja ympäristön laadun yhteensovittamista, • rakentamisen ja sen talouden ymmärtämistä, • monipuolista mallintamista ja havainnemateriaalien tuottamista ja • kaavoituksen kehitystehtäviä. Moniosaajatoimeksiantojen -osakokonaisuus saattaa sisältää kaavojen piirtämistä ja kaavasuunnittelua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään 48 kuukautta. Tarkemmat sopimuskautta koskevat ehdot liitteenä olevassa sopimusluonnos -asiakirjassa (Liite 0b).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Liitteenä olevan sopimusluonnos -asiakirjan (Liite 0b) mukaisesti (katso mm. otsikko 4.2. Palveluiden osakokonaisuudet).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vertailuperusteet on kerrottu liitteenä olevassa asiakirjassa (Liite TVRT). Tarjousten vertailemisessa käytetään myös arviointitilaisuuksia, joihin osallistujat kutsutaan em. liitteessä kerrotulla tavalla.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Uudet ratkaisut ja luovuus -osakokonaisuus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Uudet ratkaisut ja luovuus -osakokonaisuuden palveluntuottaja saa pääasiassa ne tilattavat Toimeksiannot, joissa Tilaajan pääpaino on luovien ja uusien ratkaisujen löytämisessä Toimeksiannossa määriteltyyn kohteeseen. Osakokonaisuuteen liittyy suunnittelutehtävän herkkyyden, luovuuden, arkkitehtonisen sekä kaupunkikuvallisen laadun ja erityisyyden vaatimusten ymmärtäminen. Tätä ymmärrystä tarvitaan erityisesti erityiskohteissa (esim. Alvar Aallon arkkitehtuuri). Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta liitteenä olevassa Sopimusluonnos -asiakirjassa (Liite 0b).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Solmittava puitesopimus on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään 48 kuukautta. Sopimuskautta koskevat ehdot ovat Sopimusluonnos -asiakirjassa (Liite 0b).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Liitteenä olevan Sopimusluonnos -asiakirjan (Liite 0b) mukaisesti (katso erityisesti kohta 4.2. Palveluiden osakokonaisuudet).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vertailuperusteet on kerrottu liitteenä olevassa asiakirjassa (Liite TVRT). Tarjousten vertailemisessa käytetään myös arviointitilaisuuksia, joihin osallistujat kutsutaan em. liitteessä kerrotulla tavalla.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.10.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2019 10:01
Paikka: Jyväskylä.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus järjestetään Jyväskylässä sopivaksi katsottavalla hetkellä edellä ilmoitetun ajankohdan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole avoin tarjoajille, eikä yleisölle.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankintamenettelyssä noudatetaan liiteasiakirjojen ehtoja.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.8.2019
«« Takaisin