«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Finavia Oyj : Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaa lentoaseman turvatarkastetun alueen talvikunnossapidon lumenaurauksesta ja poisajosta vuosille 2019-2022

28.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017551
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 166-407587

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2302570-2
Postiosoite:Lentäjäntie 3
Postinumero:01531
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tomi Liski
Puhelin:+358 20708000
Sähköpostiosoite:tomi.liski@finavia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finavia.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaa lentoaseman turvatarkastetun alueen talvikunnossapidon lumenaurauksesta ja poisajosta vuosille 2019-2022
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9), Käytettäväksi lentoasemilla (MA10-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaa lentoaseman turvatarkastetun alueen talvikunnossapito lumiauraus ja poiskuljetuspalvelut vuosille 2019-2022. Hankinta on jaettu neljään eri sopimusalueeseen A, B, C ja D seuraavasti. Hankinta-alue A sisältää ympärysteiden lumenaurauksen. Hankinta-alue B sisältää asematason lumenaurauksen kahdella pöyräkuormaajalla. Hankinta-alue C sisältää asematason lumenaurauksen yhdellä pyöräkuormaajalla. Hankinta-alue D sisältää asematason lumenpoiskuljetuksen. Palveluntuottaja voi osallistua kaikkien sopimusalueiden kilpailutukseen mutta voittaa vain kolme. Palveluntuottajan on mahdollista käyttää vain yhtä alihankkijaa, ketjutus on kielletty. Toimittajan kanssa tehdään sopimus kolmesta talvikaudesta (2019 – 2020, 2020 – 2021 ja 2021 – 2022) sekä kolmesta yhden kauden mittaisesta optiosta. Optiot otetaan käyttöön yksi vuosi kerrallaan. Vuosittainen toimituskausi on 15. lokakuuta – 15. huhtikuuta välinen aika.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
(A) Helsinki-Vantaa lentoaseman ympärysteiden lumenauraus
Osa nro:
Osakokonaisuus A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimittaja vastaa lentoaseman ympärysteiden lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Toimittaja varaa kunnossapitotöihin kaksi traktoria tai yhden traktorin ja yhden kuorma-auton lumiauralla varustettuna. Toimittajalla on oltava valmius käyttää omaa tai vuokrattua polanteenpoistoterää sekä urakka-alueen liukkaudentorjuntaan käytettävän lautaslevitinhiekoittimen säiliön tulee olla kooltaan vähintään 1m3. Hiekoitustyötä tulee olla mahdollista suorittaa auraustyön aikana. Vaihtoehtoisesti polanteen poistoa tai linkoustyötä on mahdollista suorittaa auraustyön aikana. Ympärystiet on jaettu tilaajan toimesta hoitoluokkiin. Tilaaja toimittaa selvityksen hoitoluokista ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä toimittajalle ja niistä sovitaan kauden alkaessa aloituspalaverissa. Toimittajan kalusto on tilaajan käytettävissä myös muuhun talvikunnossapito-työhön.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
(B) Helsinki-Vantaa lentoaseman asematason lumenauraus kahdella pyöräkuormaajalla
Osa nro:
Osakokonaisuus B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimittaja vastaa asematasojen lumenaurauksesta. Toimittaja varaa kunnossapitotöihin 2 pyöräkuormaajaa. Kaluston minimi kokoluokka on 18 t. Lumenaurausta suoritetaan pyöräkuormaajilla, jotka ovat varustettu kova-muoviteräisillä lumilevyillä (esim. Hytera tai Gjärstad minimileveys 4 m). Sopimuksen toinen pyöräkuormaaja tulee pystyä varustamaan verkkoterällisellä törmäysjousin varustetulla auralla tarkoituksena polkeentuneen lumen ja polanteen poisto. Toimittajalla on mahdollisuus tarjota pyöräkonetta ilman lumilevyä, mutta ensisijaisesti omalla lumilevyllä varustettuna. Tilaajalla on mahdollisuus vuokrata toimittajan käyttöön 1kpl kiinteäsiipinen keräävä aura kohtuullista korvausta vastaan. Toimittajan kalusto on tilaajan käytettävissä myös muuhun talvikunnossapito-työhön. Koneiden varusteisiin koneen kokoluokkaan soveltuva lumikauha min 4-5m3 ja talvirenkaat.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
(C) Helsinki-Vantaa lentoaseman asematason lumenauraus yhdellä pyöräkuormaajalla
Osa nro:
Osakokonaisuus C
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimittaja vastaa asematasojen lumenaurauksesta. Toimittaja varaa kunnossapitotöihin 1 pyöräkuormaajan. Kaluston minimi kokoluokka on 18 t. Lumenaurausta suoritetaan pyöräkuormaajalla, joka on varustettu kovamuovi-teräisellä lumilevyllä (esim. Hytera tai Gjärstad minimileveys 4 m). Toimittajan kalusto on tilaajan käytettävissä myös muuhun talvikunnossapito-työhön. Koneiden varusteisiin koneen kokoluokkaan soveltuva lumikauha min 4-5m3 ja talvirenkaat.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
(D) Helsinki-Vantaa lentoaseman asematason lumenpoisajo
Osa nro:
Osakokonaisuus D
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimittaja vastaa lentoaseman asematasojen lumen poiskuljetuksesta sovitulta alueelta. Toimittaja varaa kunnossapitotöihin 8 minimissään 20 m³ lumila-valla varustettua kuorma-autoa tai 8 traktoria minimissään 20 m³ (vesitila-vuus) lumilavallisilla peräkärryillä. Mikäli toimittajalla on mahdollisuus tarjota lumen poiskuljetukseen lisäkapasiteettiä joko omalla kalustolla tai alihankintana, se tulkitaan tarjoajan eduksi valintaa tehdessä. Lumen poiskuljetukseen varattavan kaluston tulee olla sellaista, että se pystyy toimimaan osoitetun lumilavan kanssa lumen olomuodosta riippumatta (lingot-tu, KUP-kuormattu, märkä) Kuorma-auto alustaiset puoliperävaunu / muut kuorma-auto alustaiset yhdistelmät eivät ole hyväksyttyjä. 1 pyöräkuormaaja, joka on varustettu lumikauhalla ja lumilevyllä kuormaa poisajettavaa lunta. Pyöräkuormaajan kokoluokka on 9-12 tn. Poistettu lumi kuljetetaan lentokenttäalueella oleville lumenkaatopaikoille, joiden vastaanot-tovalmiudesta vastaa tilaaja.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-270335

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
Osakokonaisuus A
Nimi:
(A) Helsinki-Vantaa lentoaseman ympärysteiden lumenauraus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.8.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
Osakokonaisuus B
Nimi:
(B) Helsinki-Vantaa lentoaseman asematason lumenauraus kahdella pyöräkuormaajalla

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
Osakokonaisuus C
Nimi:
(C) Helsinki-Vantaa lentoaseman asematason lumenauraus yhdellä pyöräkuormaajalla

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.8.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
Osakokonaisuus D
Nimi:
(D) Helsinki-Vantaa lentoaseman asematason lumenpoisajo

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.8.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.8.2019
«« Takaisin