«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tietokonetomografialaite

27.08.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017546
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 165-404678

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postiosoite:Kiinamyllynkatu 4-8
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Puhelin:+358 23130000
Sähköpostiosoite:irtaimistohankinnat@tyks.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietokonetomografialaite
Viitenumero:
TP205/19EU
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde: Liitteessä 2 mainittu tietokonetomografialaite ja siihen liittyvät tarvikkeet ja huolto jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla. Laitteen sijoituspaikka on Tyks Kirurgisen sairaalan TKS (Turun kaupunginsairaalan) röntgenosasto (141). Hankintayksikkö: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP). Hankintapäätös tehdään hankintapäätöksen tekohetkellä voimassaolevan VSSHP:n toimintasäännön mukaisin toimivaltuuksin. Sopimuskausi: Hankintaa koskeva sopimus päättyy, kun laite on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja luovutettu tilaajalle. Toimittaja sitoutuu tämän jälkeen tarjoamaan huoltoa ja varaosia vähintään 10 vuotta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 572000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tietokonetomografialaitteen hankinta. Tietokonetomografialaitteen tulee soveltua elektiivisiin sekä päivystystutkimuksiin. Osastolla tullaan tekemään paljon TKS rtg-osaston yhteydessä sijaitsevan TYKS ORTO tuki- ja liikuntaelinsairaalan elektiivisiä ja päivystyksellisiä tuki- ja liikuntaelinradiologisia tutkimuksia ja myös erityistutkimuksia sekä TYKS sisätautisairaalan geriatrisen monisairaan potilasmateriaalin elektiivisiä ja päivystystutkimuksia.  Laitteessa tulee olla kaksoisenergiakuvaus. Sujuva tietokonelaskentapohjainen metalliartefaktan reduktion hyödyntäminen kliinisessä työssä katsotaan hankinnassa eduksi. Laitteella tullaan tekemään myös TYKS kuvantamisen muita elektiivisiä tutkimuksia laajasti: vatsan ja vartalon kuvaukset, onkologiset primääri- ja seurantatutkimukset, pään tutkimukset, keuhkojen tutkimukset ja koko kehon myeloomatutkimuksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Käytettävyys ja ergonomia20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Kliininen kuvanlaatu20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Huolto10
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Rinnakkaiset tarjoukset: Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 059-136036

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Tietokonetomografialaite

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tromp Medical Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1828494-5
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:572000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:572000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.8.2019
«« Takaisin