«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vaalijalan kuntayhtymä : Vaalijalan kuntayhtymän kokonaisvaltainen työterveyshuolto

06.09.2019 09:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017541
Tarjoukset 11.10.2019 klo 18.00 mennessä osoitteeseen:
"Vaalijalan kuntayhtymän kokonaisvaltainen työterveyshuolto"

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vaalijalan kuntayhtymä
Y-tunnus 0207327-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Vaalijalan kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Ilkka Jokinen
Postiosoite Nenonpellontie 40
Postinumero 76940
Postitoimipaikka Nenonpelto
Maa Suomi
Puhelin +35805060278
Sähköpostiosoite vaalijala@vaalijala.fi
Faksi +3580157831298
Internet-osoite (URL) http://www.vaalijala.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://www.vaalijala.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vaalijalan kuntayhtymän kokonaisvaltainen työterveyshuolto
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
"Vaalijalan kuntayhtymän kokonaisvaltainen työterveyshuolto"
Hankinnan kuvaus

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus sijaitsee Pieksämäellä. Kuntayhtymän avopalvelujen toimipisteitä on Juvalla, Tervossa, Mikkelissä, Varkaudessa, Rautalammilla, Mäntyharjussa, Nilsiässä, Kuopiossa, Punkaharjulla, Suonenjoella, Savonlinnassa, Kangasniemellä, Jyväskylässä, Joroisissa ja Siilinjärvellä.Vaalijalan kuntayhtymässä on työntekijöitä yhteensä noin 1300 henkilöä (luku sisältää vakituiset, määrä- ja osa-aikaiset sekä sivutoimiset).

Vaalijalan pyytää tarjousta työterveyshuoltolain (TthL) mukaisen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon järjestämisestä 1.1.2020 – 31.12.2022 + yksi (1) vuoden optio, liitteen kolme (3) mukaisesti. Optiovuoden käytöstä päätetään erikseen. Mikäli tuleva valtakunnallinen sote-uudistus velvoittaa muunlaiseen sopimusaikaan, varaa Vaalijala mahdollisuuden irtisanoa sopimuksen em. perusteella 3 kuukauden irtisanomisajalla.

Tarkempi kuvaus tarjouspyynnössä

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Savo (FI1D1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Savo (FI1D2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Suomi (FI193)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Palveluntuottajalla, mahdolliset alihankkijat mukaan lukien, on oltava ajantasainen toimilupa työterveyshuoltopalveluiden tuottamiseen.

Tarjoajan tulee olla kaupparekisteriin merkitty, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää.

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Tarjoajan tulee kuulua arvonlisävero- ja työnantajarekistereihin, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää.

Tarjoajan on täytynyt suorittaa kaikki veronsa ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa.

Tarjoajalla tulee olla vastuuvakuutus sekä muut tavanomaiset vakuutukset. Tarjoajan on esitettävä pyydettäessä Tilaajalle kyseiset vakuutuskirjat.

Edellytämme, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Tarjoaja tai sen johtoon kuuluva henkilö ei saa olla tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (hankintalaki 80§).

Tarjoajan tulee noudattaa vähimmäisvaatimuksia palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta, joita Suomen lain ja työehtosopimuksen mukaan on noudatettava tarjouksen piirissä olevassa työssä.

Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.

Tarjouskilpailun alustavalta voittajalta tarkistetaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat. Pyydetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Vastaanotto-, toimisto- ja toimenpidetilojen sekä välineiden ja varusteiden on täytettävä hyvän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon edellyttämät vaatimukset. (Valtioneuvoston asetus VNA 708/2013).

Kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kuvattu tarjouspyynnössä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kuvattu tarjouspyynnössä.

Tarjous työterveyshuoltolain (TthL) mukaisen työterveyshuollon järjestäminen ajalla 1.1.2020-31.12.2022 + yksi (1) vuoden optio, liitteen kolme (3) mukaisesti. Opito vuoden käytöstä päätetään erikseen. Mikäli tuleva valtakunnaliinen sote-uudistus velvoittaa muunlaiseen sopimusaikaan, varaa Vaalijala mahdollisuuden irtisanoa sopimuksen em. perusteella kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.10.2019 18.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää viimeisestä vastaanottopäivästä.

Lisätietoja

Tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä 26.9.2019 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen vaalijala@vaalijala.fi ja otsikoida nimellä: ”Kysymys Työterveyshuollon hankinnasta”.

Kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian määräajan päättymisen jälkeen, viimeistään 4.10.2019. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Vastaukset kysymyksiin löytyvät www.vaalijala.fi. Tarjoajan vastuulla on käydä tutustumassa esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Työterveyshuollon tarjouspyyntö 2019 Vaalijalan kuntayhtymä.pdf

Työterveyshuollon 2019 tarjouspyynnön liite 1 Hintalomake.xls

Työterveyshuollon tarjouspyynnön liite 2 Laatukriteerit (003).docx

Vaalijalan toimipisteet.xlsx

Kelahakemus_2018.pdf

Tyoterveysyhteistyon toimintasuunnitelma 2019.pdf

https://www.vaalijala.fi/resources/public//materiaalipankki/julkiset_dokumentit/1Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20ja%20toimintakertomus%202018.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin