«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kärkölän kunta : Kärkölän liikuntahalli

28.08.2019 10:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017530
Tarjoukset 7.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kärkölän kunta
Ville Partio / Kirjaamo
Virkatie 1
16600
Järvelä

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kärkölän kunta
Y-tunnus 0148268-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rakennuttajakonsultti: Berater Oy
Yhteyshenkilö Niko Jokinen
Postiosoite Vesijärvenkatu 11 C
Postinumero 15140
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Puhelin +358405553906
Sähköpostiosoite niko.jokinen@berater.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kärkölän kunta
Yhteyshenkilö Ville Partio / Kirjaamo
Postiosoite Virkatie 1
Postinumero 16600
Postitoimipaikka Järvelä
Maa Suomi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kärkölän liikuntahalli
Hankinnan kuvaus

Urakkamuotona SR-urakka, sisältäen uudisrakentamisen valmiiksi saattamisen edellyttämän suunnittelun, rakennustekniset työt sekä LVIAS-työt.

Liikuntahalli sisältää mm. seuraavia tiloja: iso liikuntasali, näyttämö ja puku- / pesutilat sekä yläkertaan katsomo ja kahvio. Liikuntahallin tilojen tulee sisältää myös väestönsuojatilat koulun oppilaille (450 hlö).

Rakennus tulee sijoittumaan kunnan tontille uuden koulusiiven ja urheilukentän viereen. Rakennuksen rungon ja perustuksien toteutustapa on vapaa.

Tarkempi kuvaus ja määrittely urakkalaskenta-asiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8) Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kärkölä (K316)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

• Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ovat kunnossa

• Kahden viimeiseksi päättyneen tilikauden liikevaihtojen tulee olla yhteenlaskettuna vähintään 8 milj. EUR.

• Asiakastieto Rating Alfa -mukainen luottoluokitus vähintään A-luokkaa

• Tarjoavalta yritykseltä tulee löytyvä vähintään seuraavanlaiset referenssikohteet:

- Ainakin yksi sellainen referenssikohde, joka on julkiseen kokoontumiseen tarkoitettu iso ns. hallirakennus (vähintään 2 000 hym2) esim. liikuntahalli, kauppahalli, liikenneasema tms. Hankkeen tulee olla valmistunut 10.10.2014 jälkeen.

- Ainakin yhden referenssikohteen tulee olla SR-/KVR hanke, jossa myös kohteen suunnittelu on ollut urakoitsijan vastuulla. Hankkeen tulee olla valmistunut 10.10.2014 jälkeen.

• Arkkitehti-, LVIA- ja sähkösuunnittelun vastuuhenkilöillä tulee olla työkokemusta vastuullisesta suunnittelusta vähintään 5 vuotta ja jokaisella suunnittelijalla on oltava suunnittelukokemusta vähintään yhdestä liikuntahalli -hankkeesta tai kohteesta, johon sisältynyt liikuntasaliosuus (liikuntasalin koko vähintään 400 hym2) ja hanke valmistunut 10.10.2014 jälkeen.

• Hankkeeseen nimettävällä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla työkokemusta vastaavana työnjohtajana toimimisesta vähintään 5 vuotta, lisäksi tulee löytyä seuraavanlaiset referenssit:

- Kohde, joka on julkiseen kokoontumiseen tarkoitettu iso ns. hallirakennus (vähintään 2 000 hym2). Hankkeen tulee olla valmistunut 10.10.2014 jälkeen,

- Ainakin yhden referenssikohteen tulee olla SR-/KVR hanke, jossa myös kohteen suunnittelu on ollut urakoitsijan vastuulla. Hankkeen tulee olla valmistunut 10.10.2014 jälkeen.

Työnjohtajaa ei tarvitse nimetä vielä tarjouksessa, mutta tarjoaja sitoutuu esittämään kohteeseen vähimmäisvaatimukset täyttävän työnjohtajan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kyseessä olevassa urakkahankinnassa hankinnan laatu on varmistettu asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla, tarkoilla hankinnan kohteen määrityksillä sekä sopimusehdoilla. Tarjouspyynnössä on muun muassa edellytetty tarjoajan nimeävän ja sitouttavan urakan toteuttamiseen avainhenkilöitä, joilla on kokemusta ja ammattitaitoa vastaavista urakkahankinnoista. Sopimusehdoilla on puolestaan varmistettu, että urakoitsija ei voi vaihtaa ilman pätevää syytä tarjouksessa nimettyjä avainhenkilöitä. Hankinnan laatua ei ole tarpeen arvioida muilla perusteilla. Edellä mainituilla perusteilla muun kuin hinnan käyttäminen valintaperusteena ei ole tarkoituksenmukaista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.10.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen oltava voimassa vähintään 2 kuukautta.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat ja urakkalaskenta-aineisto tulee pyytää sähköpostilla osoitteesta: niko.jokinen@berater.fi.

Ne toimitetaan laskijoille sähköpostitse pdf-muodossa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kärkölän liikuntahalli, Tarjouspyyntö.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin