«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä : Bussiliikenteen tarjouskilpailu 49/2019

27.08.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017529
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 165-405620
Tarjoukset 25.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=232947&tpk=b3a46b8f-55aa-43ef-8da9-364ceb3280f3

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274586-3
Postiosoite:PL 100
Postinumero:00077
Postitoimipaikka:HSL
Maa:Suomi
Puhelin:+358 947664444
Sähköpostiosoite:hary@hsl.fi
Faksi:+358 947664441
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsl.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.hsl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hsl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=232947&tpk=b3a46b8f-55aa-43ef-8da9-364ceb3280f3
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Bussiliikenteen tarjouskilpailu 49/2019
Viitenumero:
137/08.01.01.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta sisältää kaksi (2) kilpailukohdetta, jotka ovat 260 ja 261. Kohteen 260 liikennöintiin tarvitaan arkisin yhteensä 19 linja-autoa ja kohteeseen 261 9 linja-autoa. Kilpailukohteiden tarkat tiedot ilmenevät kohdeliitteestä 5.

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kohde 260 8/2020-8/2021 suoritteilla ja 8/2021-8/2022 suoritteilla
Osa nro:
260
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ks. liite 5

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Hinta84
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Kalusto16
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:84 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy enintään kolmen (3) vuoden optio. Option käyttäminen edellyttää hyvin hoidettua liikennettä ja molempien osapuolten hyväksyntää. Option käytöllä voidaan sovittaa sopimuksen jatkaminen linjaston ja kilpailukohteiden muutoksiin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kohde 261 vuoden 2021 suoritteilla
Osa nro:
261
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ks. liite 5

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Hinta84
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Kalusto16
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:84 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy enintään kolmen (3) vuoden optio. Option käyttäminen edellyttää hyvin hoidettua liikennettä ja molempien osapuolten hyväksyntää. Option käytöllä voidaan sovittaa sopimuksen jatkaminen linjaston ja kilpailukohteiden muutoksiin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Liikennöitsijän on asetettava sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä vakuus siten, kuin tarjouspyynnön liitteessä 1 (yleiset ehdot) määrätään.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.3.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.10.2019 14:15
Paikka: HSL:n joukkoliikenneosasto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuudessa voi olla HSL:stä henkilö, joka ei osallistu tarjousvertailuun.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tarkemmat tiedot, kuten sopimuskauden pituus, suoritteet, reitit, aikataulut ym. selviävät tarjouspyynnön liitteestä 5 kohdekohtaisesti. Liikenteessä noudatetaan HSL:n ja sen jäsenkuntien määräämää tariffia, ja siinä matkustamiseen kelpaavat vain HSL:n määrittelemät lipputuotteet. Tilaaja vastaa laissa liikenteen palveluista (320/2018) 154 §:ssä tarkoitettujen olennaisten tietojen tuottamisesta ja toimittamisesta kansalliseen rajapintaluetteloon.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Postiosoite:PL 100
Postinumero:00077
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 947664444
Sähköpostiosoite:hary@hsl.fi
Internet-osoitehttp://www.hsl.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.8.2019
«« Takaisin