«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy : Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ravintola- ja puhtaanapitopalvelut

27.08.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017501
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 165-405016
Tarjoukset 01.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249828&tpk=060ef41f-ceb6-4bbf-8f35-20a16d431e32

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2094551-1
Postiosoite:Myllypurontie 1
Postinumero:00920
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@metropolia.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metropolia.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249828&tpk=060ef41f-ceb6-4bbf-8f35-20a16d431e32
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Korkeakoulu
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ravintola- ja puhtaanapitopalvelut
Viitenumero:
21-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhtaanapitopalvelut. (85142300-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Myöhemmin Metropolia) pyytää tarjoustanne ravintola- ja puhtaanapitopalveluista. Tarjouspyyntö koostuu tarjouspyynnöstä ja seuraavista liitteistä: 1. Palvelusopimus 2. Ravintolapalveluiden palvelukuvaus 3. Puhtaanapidon palvelukuvaus 4. Laatutasomääritykset Hämeentien kohteet ja Myllypuro 5. Laatutasomääritykset Myyrmäki 6. Koskelon tilat 7. Rekisterinpitäjän ohjeet henkilötietojen käsittelystä 8. Tarjouksenantolomake Seuraavat liitteet annetaan turvallisuussyistä vain pyydettäessä: -Kohteiden pohjakuvat -Tilastrategia, sis. kampusten henkilöstö- ja opiskelijamäärät sekä arviot näiden kehittymisestä Kyseiset liitteet saa pyytämällä sähköpostitse osoitteesta tanel.tuuha (at) metropolia.fi. Tarjoajan tulee käsitellä tietoja luottamuksellisina ja vain tarjouksen tekoa varten. Tiedot tulee hävittää tarjouksen teon jälkeen. Pakollisen tutustumistilaisuuden lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa II.2.4

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ravintola- ja tarjoilupalvelut. (55300000-3)
Ruokala- ja ateriapalvelut. (55500000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ravintola- ja puhtaanapitopalvelut. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Tarjouksen antajan tulee osallistua Tilaajan järjestämiin kohteiden tutustumistilaisuuksiin. Tilaisuudet järjestetään seuraavasti: 12.09.2019 klo 9.00 - 15.00 Aloitus Myllypurontie 1 (A-tornin aulapalvelupiste), 00920 Helsinki, jonka jälkeen Leiritie 1, 01600 Vantaa Huom! Tarjoajan on otettava mukaan huomioliivit, turvakengät, kypärä sekä veronumerollinen henkilökortti 13.09.2019 klo 9.00 - 15.00 Aloitus Hämeentie 135 (Aulapalvelupiste), 00560 Helsinki, jonka jälkeen Hämeentie 161, 00560 Helsinki, ja jonka jälkeen Koskelontie 20, 02920 Espoo. Lisätietoja tutustumistilaisuudesta antaa Tanel Tuuha, tanel.tuuha (at) metropolia.fi, +358 40 756 2711. Tutustumistilaisuuteen osallistumatta jättäminen on hylkäysperuste.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Kokonaisvertailuhinta100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 15.7.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei toisin ilmoiteta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksella voidaan hankkia ravintola- ja puhtaanapitopalveluihin läheisesti liittyviä muita palveluita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lisätiedot ESPD:ssä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lisätiedot ESPD:ssä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lisätiedot ESPD:ssä.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Luotettavana selvityksenä hyväksytään tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämän selvitykset ja/tai vastaavat selvitykset eri viranomaisilta. Jättäessään tarjouksen tarjoaja vakuuttaa, ettei tarjoajan yritys tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ole syyllistynyt julkisista hankinnoista annetuin lain 80 §:ssä mainittuihin rikoksiin eikä tarjoajaa koske hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Valitun toimittajan tulee toimittaa hankintayksikölle tarkastettavaksi rikosrekisteriotteet hankintalaissa 79 § ja 80 § mainittujen säännösten mukaisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.10.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.8.2019
«« Takaisin