«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Hammaslääkärin ns. ovenkahvapalvelut Sotilaslääketieteen keskuksen terveysasemille

26.08.2019 12:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017469
Tarjoukset 30.9.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Y-tunnus 0952029-9
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite contracts.fdflogcom@mil.fi
Internet-osoite (URL) http://www.puolustusvoimat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249012&tpk=61072fc0-5c25-485b-b6cf-e7153de8f378
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hammaslääkärin ns. ovenkahvapalvelut Sotilaslääketieteen keskuksen terveysasemille
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
3055/08.05.02/2019
Hankinnan kuvaus

Hammaslääkärin palvelu tarkoittaa palvelua, joka tuotetaan Tilaajan tarpeen mukaan Palveluntuottajan tiloissa, Palveluntuottajan henkilökunnalla ja Palveluntuottajan välineillä. Niin sanottuihin ovenkahva -palveluihin turvaudutaan tilanteissa, joissa palvelut eivät syystä tai toisesta ole normaalein tukeutumisjärjestelyin toteutettavissa henkilöstön lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen vuoksi varuskuntien hammaspoliklinikoilla. Palvelut tuotetaan seuraavilla varuskuntapaikkakunnilla: - Niinisalo - Upinniemi Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan varusmiesten, vapaaehtoisen varusmiespalveluksessa olevien naisten sekä sotilasopiskelijoiden hammaslääkäripalvelut Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) terveysasemille sopimuskaudella. Tuotettavat palvelut: - suun ja leukojen tutkimus, hoidon tarpeen määrittely ja hoitosuunnitelman laadinta - ensiapuluonteinen hammashoito - hampaiden ja leukojen röntgentutkimukset - korjaava karieshoito - endodontinen hoito - parodontologinen hoito - suukirurginen hoito Tilaajan määrittämien hammashoitoa vaativien potilaiden hoito sisältää tutkimukset, tarvittavat toimenpiteet ja jatkohoidon. Asiakkaat tulevat varuskuntien terveysasemien lähetteillä. Palveluntuottaja tuottaa tarvittavat palvelut Palveluntuottajan omissa tiloissa ja omilla välineillä sopimuskaudella tarpeen mukaan klo 0800-1600 välisenä aikana. Laskutusperusteena on tehdyt toimenpiteet. Palveluntuottaja tuottaa tarjouksen liitteeksi taulukon toimenpiteistä ja hinnoista (alv 0%). Puolustusvoimien toimiessa Tilaajana organisaationa annettu hoito ei kuulu sairausvakuutuksen (ns. kela-korvaukset) piiriin. Palveluntuottaja nimeää vastaavan hammaslääkärin. Palvelun tarve saattaa vaihdella Puolustusvoimien palveluksessa olevien virkamiesten (tässä tapauksessa hammaslääkäreiden) lukumäärän muuttuessa sekä alueellisesti että terveysasemilla. Esitetyt luvut potilasmääristä ovat sitoumuksettomia arvioita. Sopimuskausi on 1.11.2019 - 31.12.2022. Tarjous on jätettävä suomen kielellä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut. (85130000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjouksia voi antaa yhdelle tai useammalle varuskuntapaikkakunnalle. Tarjouksien tulee sisältää kaikki tuotettavat palvelut. Tarjouskilpailu toteutetaan avoimena kansallisena hankintamenettelynä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, myöh. hankintalaki) mukaisesti. Tarjouksen laatimisesta ja jättämisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoaja vastaa itse sille tarjouskilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista. Hankinnan vaiheet ovat seuraavat: 1. Hankintailmoitus sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2. Lisäkysymysten esittäminen 3. Hankintayksikön vastaukset lisäkysymyksiin 4. Tarjousten jättäminen 5. Tarjousten käsitteleminen a. Tarjousten avaaminen b. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen c. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen d. Tarjousten vertailu 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto 7. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen Tarjousten vertailu tehdään Päätöksenteon perusteet -kohdassa ilmoitetulla tavalla. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousten vertailuun otetaan edellä mainitut vaiheet hyväksyttävästi läpäisseet, määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset. Ennen tarjousten käsittelyä tarkastetaan, täyttävätkö Tarjoajat asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä soveltuvuusvaatimuksia tai joita koskevat hankintalain 80 §:ssä ilmoitetut poissulkemisperusteet. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea myös Tarjoaja, jota koskee hankintalain 81 §:ssä mainitut poissulkemisperusteet. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin